– Ikke overrasket

Press-forlegger Håkon Harket.

Tsitsi Dangarembgas norske forlegger er ikke overrasket over domfellelsen. Forleggerforeningen varsler at de stiller med økonomisk og juridisk støtte.

– At hun ble dømt er dessverre ikke overraskende.  Det har vært en to år lange farse av et juridisk oppspill. Zimbabwe er nå om mulig verre enn det var under Mugabe, ifølge dem som står i førstelinjen i kampen for ytringsfrihet, sier Håkon Harket, forlegger i Press.

Forfatteren Tsitsi Darangemba er dømt til fengsel for «oppfordring til vold». Hendelsen fant sted under en fredelig demonstrasjon i 2020.

Ytringsfriheten er avviklet

– Tsitsi Darangemba er en fri stemme som når kloden rundt med sine ytringer. Når hun trakasseres med rettsforfølgelse og betinget fengsling for å bære en plakat som ikke krever annet enn det enhver anstendig statsleder burde stå i spissen for, kan man bare forestille seg hvordan andre borgere behandles, sier Harket.

Darangemba sier selv i en uttalelse: «Det er ytringsfrihet i Zimbabwe, men ikke frihet etter ytringen». Det istemmer Harket:

– Dommen er betinget av at «forbrytelsen» ikke gjentas de neste fem år. Det betyr at ytringsfriheten er avviklet, og at frie stemmer tvinges til taushet eller eksil.

Press planlegger utgivelse av alle Darangembas romaner: Nervous Conditions, This Mournable Body og The Book of Not, samt den helt ferske og essaysamlingen av i år Black and Female.

– Den første av romanene i trilogien og det selvbiografiske skriftet utkommer allerede til våren, sier Harket.

Tilbyr økonomisk støtte

– Saken mot Tsitsi Dangarembga viser hvor viktig det hver dag er å kjempe for reell ytringsfrihet og litteraturens betydning for det frie ord, sier Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen.

Nå varsler foreningen at de skal ta økonomisk og juridisk grep:

– Etter henvendelse har Forleggerforeningen besluttet å gi økonomisk støtte for den videre rettsprosessen mot Dangarembga. Vi håper denne støtten kan bidra til å gi den juridiske bistanden som nå er nødvendig for forfatteren, sier Austlid.

Svært sjokkert og bekymret

Anne Beate Hovind, kurator for Framtidsbiblioteket, kaller situasjonen «svært bekymringsfull». Hun har hatt tett kontakt med Dangarembga om saken.

– Tsitsi Dangarembga er Framtidsbibliotekets åttende forfatter. Vi har fulgt saken hennes tett fra hun og Julie Barnes demonstrerte 31. juli 2020 og ble arrestert. Vi er som mange andre svært sjokkerte og bekymret for Tsitsi og Julie Barnes, og ytringsfriheten i Zimbabwe generelt. Det er viktig at vi og det internasjonale samfunnet fokuserer på saken og gir den oppmerksomhet, og sikrer at det ikke blir stille.