Stikkord: Anne Beate Hovind

– Ikke overrasket

Tsitsi Dangarembgas norske forlegger er ikke overrasket over domfellelsen. Forleggerforeningen varsler at de stiller med økonomisk og juridisk støtte.