Fin start på bokhøsten

(Foto: Wikimedia Commons)

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forlagsinntektene summerer seg så langt i år til over 1,5 milliarder kroner – opp 11 prosent fra i fjor. Vi må helt tilbake til 2015 for å finne like høye tall.

Skolebøkene drar lasset

Det bør glede mange at kommunene fortsetter å kjøpe fysiske bøker til grunnskolen. I år er det så langt handlet inn for nesten 400 millioner kroner, opp 59 prosent fra i fjor på denne tid.

Fylkeskommunene kan ikke vise til lignende økning, men har i år brukt 240 millioner på fysiske bøker til videregående, rundt det samme som i fjor.

I tillegg er det handlet digitale læremidler fra forlagene for 250 millioner kroner, men dette er ikke medregnet i statistikken.

Lærebøker til høyere utdanning og fagbøker viser imidlertid en nedgående trend. Totalt solgte forlagene her for 225 millioner, en nedgang på nesen 10 prosentpoeng fra i fjor.

Oversatt sterkere

På allmennbokmarkedet er fortsatt gledelig utvikling for pocketboka. Oppgangen så langt i år er på nær 18 prosent, hvilket resulterer i netto forlagsinntekter på 145 millioner kroner.

Prestisjegruppene norsk sakprosa og skjønnlitteratur for voksne viser begge reduksjon. Sakprosa ned 5 prosent til 150 millioner og skjønn ned 13,7 prosent til 64 millioner. Sistnevnte er imidlertid i ferd med å hente seg. I august lå nedgangen på hele 25 prosent.

Gledelig er det imidlertid at oversatte bøker viser framgang. Krigen i Ukraina bidrar sikkert til at oversatt sakprosa øker med hele 25 prosent fra i fjor, inntektene fra bokgruppen blir med dette summert til 34 millioner. Oversatt skjønnlitteratur for voksne viser også betydelig framgang. Økningen her er på 12 prosentpoeng og forlagsinntektene blir med dette 71 millioner kroner.

Sakprosa for barn gir inntekter på 35 millioner kroner, jevnt med året før. Skjønnlitteratur for barn er også i tråd med fjoråret, rundt 110 millioner i forlagsinntekter.

Høysesongen i gang

Vi går nå inn i høysesongen. Rundt regnet 30 prosent av bokomsetningen skjer vanligvis i løpet av årets tre siste måneder. Det er derfor å håpe at forlagsinntektene vil summere seg til bra over 2 milliarder kroner før sluttstrek settes for i år.

Strømmeinntektene fra lydbokabonnement er ikke inkludert i månedsstatistikken. Disse håper vi imidlertid å kunne bringe i løpet av få dager.

Hele månedsstatistikken kan du last ned her.