Ikke norsk fellesstand i Frankfurt

Dropper fellesområde, men dropper ikke Frankfurt.

Tidligere har flere tyske, engelske, amerikanske og svenske forlag meldt at de ikke vil delta på årets Frankfurt-bokmesse. Tidligere i uka meldte danskene at de ikke ville ha fellesstand der.

– Dessverre kan det synes som om bokmessen ikke i tilstrekkelig grad har greid å overbevise store internasjonale aktører om at en Covid19-tilrettelagt messe dette vil være en forsvarlig satsing. Også store tyske forlagshus melder avbud, sier Ingvild Haugland Blatt, leder for Forleggerforeningens Eksportutvalg.

Det er agentene tilknyttet Eksportutvalget som i samarbeid med Norla og Forleggerforeningen som har arrangert den norske fellesstanden under bokmessene i Bologna og Frankfurt.

Massivt løft

Nå tar også den norske delegasjonen grep:

– Eksportutvalget har derfor sett seg tvunget til å se på kostnader sammenlignet med effekt av den norske fellesstanden i Frankfurt. Standen har et samlet areal på 180 kvadratmeter og er et massiv løft for norsk litteratur, men også en betydelig investering for de enkelte agenturene som stiller ut. For at standen skal ha en effekt, både som et utstillingsareal, men også som et samlingspunkt for internasjonale forlegger og som en arbeidsplass for de norske agentene under messen, må det være en gevinst i den andre enden – både økonomisk og i form av synliggjøring av norsk litteratur som helhet. Slik tilbakemeldingene fra internasjonale forleggere er akkurat nå, er vi redde for at vi ikke kan se denne gevinsten. Som en følge av dette har vi valgt å avlyse den norske standen slik vi kjenner den fra de foregående årene, sier Haugland Blatt.

Ønsker å delta

Avgjørelsen medfører ikke at norske forlag og agenter uteblir helt fra messen i oktober.

– Norske agenter melder tilbake at de både ønsker og har planer om å delta på messen og at dette blir sett på som en svært viktig satsing for høsten 2020, sier Haugland Blatt, og legger til: – Det jobbes nå med alternative måter å synliggjøre norsk litteratur. Kanskje kan dette være i form av en nedskalert stand som ikke vil utgjøre primærarbeidsplassen til agentene, men heller ha en funksjon som en utstillings- og informasjonsplattform. Kanskje vil det være i form av en annen type tilstedeværelse eller synliggjøring.