Ika Kaminka ny oversetter-general

Årsmøtet i Norsk Oversetterforening valgte i helgen Ika Kaminka som ny leder.

Oversetterforeningens nye leder Ika Kaminka (f. 1958) bor i Oslo og oversetter fra japansk og engelsk. Ikke bare har Kaminka sittet i styret fra 2004 til 2010, hun har også vært leder i årene 2008-2010.

Norsk Oversetterforenings nye styre består ellers av Hilde Rød-Larsen, Kristina Solum, Kirsti Øvergaard, Magne Tørring, Erik Egeberg, Bjørn Herrman og Erik Krogstad.

Foreningen har vært gjennom en turbulent tid. Oversetterforeningen med sine 310 medlemmer har vært uten generalsekretær siden november 2013, da Vigdis Lian sluttet etter bare ett år i stillingen. Da styret foreslo å ansette ny generalsekretær på ekstraordinært årsmøte før jul, ble dette nedstemt. I stedet ble et benkeforslag om å vurdere andre organisasjonsmessige løsninger, vedtatt med knapt flertall. Dette førte til at to av styrets medlemmer trakk seg med umiddelbar virkning.

 

Resolusjon om innkjøpsordningen

Årsmøtet vedtok også følgende resolusjon:

«Kulturrådets innkjøpsordninger er av avgjørende betydning for å beholde utgivelsesmangfoldet i Norge. Som organisasjon for skjønnlitterære oversettere vil vi særlig fremholde betydningen av innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur, som sikrer at verdenslitteraturen gjøres tilgjengelig for norske lesere, og tilfører uvurderlige impulser til utviklingen av norsk språk og litteratur. Norsk Oversetterforenings Årsmøte 2014 oppfordrer derfor regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey til å sikre innkjøpsordningene i neste års statsbudsjett.»