Hvor går Gyldendal?

KOMMENTAR: Gyldendal endte opp med å kaste ut snøret innaskjærs to ganger den siste uka. Det har gitt et interessant skifte av tyngdepunkt i toppen.

I dag ble John Tørres Thuv ansatt som ny konsernsjef i Gyldendal. Det bør overraske få av dem som har fulgt konsernet de senere årene. Thuv var definitivt vår «hovedmistenkte» som Geir Morks arvtager.

Allerede da han var tidlig i 20-åra utmerket bodøværingen seg med et eksepsjonelt kremmer-talent og han ble raskt en synlig profil i Narvesen-systemet. Det merket man seg etter hvert også i Gyldendal-huset og i 2001 var den da 30 år gamle John Tørres Thuv på plass som kjededirektør i ARK.

 

Sterke bånd

Båndene mellom konsernsjef Geir Mork og ARK-sjefen har vært svært tette. Begge er utpreget strategisk anlagte og har, i motsetning til flere av bokbransjens øvrige aktører, hatt muligheten til å sette sine tanker og drømmer ut i det virkelige livet. Med Must-familien i ryggen har de hatt et trygt fundament og økonomiske muskler andre ikke har vært i nærheten av. Det har ført Gyldendal langt, særlig med enkelte digitale nysatsinger – både innenfor læremidler, proffmarked og i egen bokhandelkjede.

Det er ingen hemmelighet at Thuv har hatt en svært høy stjerne hos Geir Mork. I den grad konsernsjefen er blitt rådspurt i prosessen, er det temmelig sikkert at han har pekt i retning bodøværingen.

 

Klassisk felle

Spekulasjonene rundt hvem som skal overta Geir Morks jobb har vært mange de siste månedene, men slett ikke alle har vært like velfunderte. De har gjerne vært preget av nærsynthet og at man ikke har lagt altfor mye analytisk energi i å definere hva konsernsjef-rollen av i dag krever. Det er dessuten lett å gå i den klassiske fella å overvurdere sin egen bransjes attraksjon i det store landskapet.

I og med at både bok- og mediebransjen tilsynelatende står overfor flere av de samme utfordringer i skjæringspunktet mellom papiret og det digitale, omgitt av sosiale medier og konkurrerende underholdningstilbud, var det slett ikke unaturlig at flere Schibsted-navn dukket opp i spekulasjonene.

 

Reality check

Likevel kan det være på sin plass med en viss realitetsorientering. Trass i posisjonen internt i norsk bokbransje, trass i prangende Sverre Fehn-bygg med danskehus og Hamsun-sal: I det store medie- og næringslivslandskapet er Schibsted en gigant. Gyldendal er det ikke. Tidvis har Schibsted-konsernet vært børs-verdsatt til hundregangeren av Gyldendal.

Schibsted har i dag virksomheter i 29 land og er større enn den tyske forlagsgiganten Axel Springer (46 mrd.). Som Kampanje anførte tidligere i år, er ikke veien opp til Rupert Murdochs aviskonsern NewsCorp (67 mrd.) skremmende stor. Blant nyrekrutteringene i Schibsted er teknologidirektør Rian Liebenberg fra Google og analysesjef Adam Kinney fra Twitter. Det gir en pekepinn om ambisjonsnivået. Sjansene for at en stigende stjerne i Schibsted-konsernet, med utsikt til en toppjobb, finner veien til Sehesteds plass og hva mange i næringslivet vil vurdere som en «solnedgangsbransje», er muligens mindre enn man ville håpe og tro.

 

Den reflekterte kalkulatoren

I norsk bokbransje er Gyldendal-konsernet like fullt en kjempe, med en omsetning på rundt 2 mrd. kroner. Aller øverst har Geir Mork fått være både forlegger og bokbransje-strateg.

Noe av det siste Geir Mork gjorde før han entret direktørstolen i Gyldendal tidlig på 1990-tallet var å sørge for at dr. philos’en var på plass med avhandlingen Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi. Dermed hadde man en forlagsdirektør (fra 1995 administrerende direktør og fra 2000 konsernsjef) som hadde det litterære sertifikatet i orden og vel så det. På kjøpet fikk man også en strateg og sunnmørsk tallhode.

Det er sjeldent DNA, og det sto nok tidlig klart at man i denne runden måtte nøye seg med en av delene. Man kunne ikke få combo’en av en fremskutt litterat og en stor strateg. Og at det var Garborg som måtte vike av de to, er vel neppe noen overraskelse.

 

Speiler konsernet

Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen har i smått infame stunder omtalt Nygaard-familien og Geir Mork som «bokhandlere som også driver forlag». Ser vi klinisk på det økonomiske tyngdepunktet i regnskapene, er dette et faktum. Men: Mens William Nygaard aldri har etterlatt noen tvil om at han først og fremst har vært forlagsmann, har Geir Mork hatt tyngdepunktet vel så mye på bokhandlerkjede-foten som i forlagsvirksomheten.

Uansett handler konsernsjefjobben i Gyldendal om mye annet enn det å drive et forlag. I dag kommer bare rundt 35 prosent av konsernomsetningen fra Gyldendal Norsk Forlag – sammen med 50/50-eierskapene man har sammen med Aschehoug i Bestselgerforlaget, Kunnskapsforlaget og Lydbokforlaget. Over halvparten av konsernomsetningen kommer fra den stadig voksende bokhandlerkjeden ARK, som omsetter for over 1 mrd. kroner. Resten besørges av deleierskap i distributørselskapet Forlagssentralen, De norske Bokklubbene, Bokbasen, Connexus og Boklink.

Slik sett speiler konsernsjef-ansettelsen hva Gyldendal-konsernet er i dag.

John Tørres Thuv vet hva han går til og Gyldendal-eierne vet hva de får. Thuv er husvarm i Gyldendal-bygget, han har sittet i konsernledelsen de siste sju årene og han kjenner bokbransjen. Den største betenkeligheten kan nok ha vært plassen han etterlater seg i konsernets største bedrift: Thuv har i mye større grad enn de øvrige bokhandel-toppsjefene i de store kjedene blitt nærmest synonym med kjeden han har ledet. Han har på mange vis «vært ARK».

 

Det ble en mann – igjen

I en ellers svært kvinnedominert bokbransje, dominerer stadig vekk mennene i toppen. Ser vi på de store forlagskonsernene, er det mannlige konsernsjefer og mannlige styreledere så langt øyet kan skue. Mange håpet at Gyldendal skulle bryte mønsteret og gå for en kvinnelig toppsjef.

I utgangspunktet var «statistikken» imot at så skulle skje. Ser vi på de syv selskapene hvor Erik Must i dag er styreleder, er syv av syv daglige ledere menn.

Slik forblir det også etter dagen i dag.

 

Merkantil dreining

Vel så viktig som konsernsjef-ansettelsen, er det større bildet i Gyldendal-toppen. Det er et omfattende puslespill som er blitt lagt i forlagshuset den senere tiden. I løpet av de to-tre siste årene er nær sagt hele ledergruppen i Gyldendal Norsk Forlag blitt skiftet ut. Noen av disse utskiftingene har vært av det udramatiske slaget, andre har skapt større bølger.

Toppsjefen i forlaget, Fredrik Nissen, gikk i fjor av med pensjon og ble etterfulgt av Arne Magnus. Dermed ble en lærebok-mann erstattet av en annen lærebok-mann. Mer interessant er endringene over og under: Dr. philos Geir Mork blir som nevnt erstattet av bokhandler-profil og kremmer John Tørres Thuv. Sist uke ble Einar Ibenholts etterfølger som direktør for Gyldendal Litteratur utpekt. Også denne landet internt. I et finaleheat av etter hva vi erfarer var Gyldendal-mellomledere falt valget på Anne Cathrine Knudsen, forlagets salgs- og markedssjef.

Dermed har det skjedd en svært iøynefallende dreining i toppen av Norges nest største forlag  fra det redaksjonelle over til det mer merkantile.

Mange vil nok spørre: Hvor går Gyldendal?