Historisk godt Gyldendal-år

MED HISTORISK GODT ÅR: Gyldendal og konsernsjef John Tørres Thuv. (foto: Bo Mathiesen)

2020-FASIT: Rekordstort boksalg og inntektsvekst på 15 prosent.

Gyldendalkonsernet har aldri solgt flere bøker enn i 2020. Engasjementet rundt nye bøker og læremidler var usedvanlig høyt, og salget økte i alle formater, både for trykte bøker, e-bøker og lydbøker. Netthandel og strømming av lydbøker hadde spesielt høy vekst, samtidig var utviklingen i bokhandelen meget god, melder forlaget.

– Er privilegerte

Kulturbransjen og utdanningssektoren har blitt særlig rammet av pandemien. Bokbransjen har likevel klart å holde et høyt aktivitetsnivå, også sammenliknet med andre bokmarkeder ute i verden. Bokhandelen holdt åpent gjennom hele fjoråret. Skoler og studenter økte etterspørselen, og forlagene kunne opprettholde produksjonen. Norge har en befolkning som er mer digitalt moden enn i de fleste land, og bokbransjen har vist at den har gode digitale løsninger som klarte å møte den økende etterspørselen.

– Til tross for at 2020 ble et helt uvanlig og krevende år, er vi privilegerte som har hatt mulighet til å arbeide videre med våre langsiktige mål om å skape og formidle kunnskap, litteratur og underholdning som beveger og engasjerer, sier konsernsjef John Tørres Thuv.

Inntektsvekst på 15 prosent

2020 ble et historisk godt år for Gyldendalkonsernet med en inntektsvekst på 15 prosent. Totalt endte inntektene på 2,6 milliarder norske kroner, og driftsresultatet (EBITDA) økte med 38% til 218 MNOK. Salg fra digitale formater og kanaler utgjorde nær 40 prosent av totalinntektene.

Perioden med strenge smitteverntiltak har hatt en gjennomgripende effekt på hvordan vi lever våre liv. Endringene påvirker hvordan vi lærer, arbeider, handler, konsumerer og blir underholdt. Disse endringene har ført til at netthandelen har skutt ytterligere fart, og etterspørselen etter digitale læremidler og tjenester har økt betydelig. Flere enn tidligere har søkt til bøkene for ny kunnskap og underholdning.

«Forsiktig optimisme»

– Dreiningen i kundeadferden det siste året er kraftig, og Gyldendal beveger seg fra å være et tradisjonelt bokkonsern til å sikre videre bærekraftig vekst som innholds- og tjenesteleverandør, sier Thuv, som melder ar Gyldendal går inn i 2021 med forsiktig optimisme, ettersom vaksineringen mot pandemien er i gang: – Forhåpentlig kan vi returnere til en mer normal hverdag i løpet av året.

Les også: Med knalltall i pandemi-år