Med knalltall i pandemi-år

KOMMENTAR: Pandemi-utfordringene til tross, det er rom for julegratiale, digital innovasjon og aksjeutbytte i Gyldendal-konsernet.

Konsernomsetningen i Gyldendal økte, som vi meldte tidligere i dag, med 15 prosent – til 2,6 milliarder i 2020. Driftsresultatet viser et overskudd på 218 millioner, en oppgang på hele 38 prosent.

Fra bokkonsern til innholds- og tjenesteleverandør

Bunnlinjen beløper seg til 100 millioner før skatt. Dette etter at regnskapet også er belastet med om lag 10 millioner i ekstraordinære corona-godtgjørelse til de ansatte. Alle ansatte fikk like før jul 7000 kroner i annerkjennelse av en spesiell god jobb i en vanskelig tid.

Konsernet satser tungt på digital innovasjon, herunder digitale initiativ i forhold til undervisningsreformen i skoleverket. Kostnadene forbundet med digital omstilling demper dermed i noen grad resultatgraden.

Styret foreslår at det utbetales 10 kroner (7 kroner i fjor) i utbytte, hvilket samlet vil utgjøre 23 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen i konsernet er nå på nesten 900 millioner kroner.

Fortjenesten per aksje viser et resultat på 35 kroner, mer enn det dobbelte av året før.

I årsrapporten skriver konsernledelsen: Vi beveger oss fra å være et tradisjonelt bokkonsern til å bli en innholds- og tjenesteleverandør. Vi utvikler innhold i ulike formater til stadig nye tjenester, særlig innen netthandel, strømmetjenester og digitale læremidler.

Nær 40 prosent av inntektene kom i fjor fra digitalt innhold og digitale tjenester og salgskanaler.

ARK er navet for veksten

Virksomhetsområdet «Handel og markedsplass» består av ARK, Forlagssentralen, Fabel (Lydbokforlaget) og Bokklubbene, de tre siste deleid med Aschehoug. Denne delen av konsernet bidrar med over 70 prosent av konsernets totale omsetning.

ARK er selv navet for veksten i konsernet. I fjor økte ARK omsetningen fra 1,4 milliarder i 2019 til nær 1,7 milliarder i 2020.

ARK har nå 151 butikker. Kjeden overtok i fjor syv flyplassbutikker av Cappelen Damm (Tanum). I tillegg åpnet kjeden tre nye butikker. ARK hadde i fjor en vekst i omsetningen på 20 prosent, dette i et bokhandelsmarked som økte med 7 prosent.

Lydbokforlaget som drifter strømmetjenesten Fabel, økte inntektene med 35 prosent til 159 millioner kroner.

Forlagsinntektene la også på seg

Virksomhetsområdet «Forlag og innholdsproduksjon» økte inntektene med 50 millioner til 672 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 37 millioner, 5 millioner høyere enn året før.

Gyldendal er ledende på læremidler og undervisningslitteratur. Fagfornyelsen i skoleverket har kanskje ikke gitt omsetningsveksten mange hadde håpet, men Gyldendal kan likevel melde om mer enn en dobling av inntekten på læremidler til den videregående skolen.

Blant storselgende titler nevner forlaget Lars Myttings Hekneveven, som ble årets mest solgte bok – uavhengig av sjanger.

Forlaget solgte i fjor 200 000 flere digitale lisenser enn i 2019. Totalt har virksomhetene nå 1,5 millioner digitale lisenser, der digitale læremidler i skolen, kompetanseverktøy og informasjonskilder til yrke utgjør hovedandelen.

Verd å merke seg er også at trenden vi har sett over flere år, der e-boken, lydboken og strømmetjenestene vokser og får en stadig økende betydning for allmennfeltet. Mer enn 40 prosent av volumet (eksemplar og lyttinger) var e-bøker og lydbøker i 2020.

ANDERS NERAAL