Trått for oversatte romaner

Omsetningen av oversatt skjønnlitteratur faller dramatisk – og en laber mai gir ingen bedring. Selv ikke Jussi Adler-Olsen (bildet) kan forhindre fallet.

Mai måned ble isolert sett ble det en heller dyster affære for bokbransjen: Allmenboksalget falt med 15 prosent i forhold til fjorårets mai-omsetning.

Man skal være forsiktig med å legge altfor mye i månedstallene isolert, i og med at enkeltutgivelser preger enkeltmåneder. Hva som bekymrer mange i bransjen er at den dårlige mai-måneden kommer i kjølvannet av en svært dårlig april.

 

Mer enn halvert

Verst ser det altså ut for den oversatte skjønnlitteraturen. I årets fire første måneder ble salget mer enn halvert i forhold til samme periode i fjor – fra 91 mill. kr til 41 mill. kr. Allmennboksalget totalt i mai var 15 prosent ned i forhold til fjorårets mai måned.

Flere kommenterte de dårlige oversatt-tallene ved forrige korsvei som et tilfeldig blaff og at dette snart vil rette seg. Så er ikke skjedd. Tvert imot eskalerer nedgangen noe, fra minus 54 til minus 55 prosent så langt i år.

 

Sommer-Inferno

Helt tørt har det heller ikke vært på utgivelsesfronten: Normalt solid selgende forfattere som Johan Theorin, Jussi Adler-Olsen og Jamie Ford har alle kommet med nye bøker i perioden.

Det blir en tøff oppgave å hente igjen fallet i oversatt-omsetningen videre utover sommeren. Ikke minst med tanke på at fjorårets mest solgte oversatte roman, Dan Browns Inferno (Bazar), først dukket opp i slutten av mai i fjor – og vil sette sitt preg på sammenligningsgrunnlaget de kommende månedene. Inferno endte opp som verdens mest solgte bok i 2013.

 

Fall i alle oversatt-sjangere

Det er fall i nær sagt alle oversatt-sjangere: Oversatt sakprosa for voksne (- 9,6 prosent) og oversatt sakprosa for barn (- 32,6 prosent) opplever minustall. Kun oversatt skjønnlitteratur for barn viser en ørliten økning på 1,3 prosent – ned fra rundt fire prosent økning ved forrige måling, forteller månedsstatistikken fra Forleggerforeningen. Disse tallene viser omsetning fra distributør og ut til butikk, ikke salg over disk.

 

Norsk opp

Mange vil peke på Jo Nesbø-suksessen og en dreining over til norsk skjønnlitteratur som den viktigste forklaringen på oversatt-fallet. Sønnen ender sannsynligvis opp som den store bestselgeren i 2014. Vanligvis rulles de største norske forfatterkanonene ut i løpet av sommeren og høsten, men i år brøt Jo Nesbø seg inn på senvinteren – i en sesong som normalt har vært tumleplass for de store oversatte forfatternavnene.

Resultatet har ikke latt vente på seg: Omsetningen av norsk skjønnlitteratur for voksne er mer enn fordoblet, fra 22 mill. til 47 mill. kr. Men selv en Nesbø er altså ikke nok til å fange opp fallet i oversatt-omsetningen.

 

Dyster måned

Forleggerforeningens salgsstatistikk måler salg fra de store distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Fagbokforlaget og Digitalbok) og ut til butikk, og ikke salg over disk.

Bestillingene fra butikkene er derfor preget av både erfaringer og forventninger, og kan fortelle like mye om de foregående månedene som den aktuelle omsetningsmåneden.

 

Allmennbok ned

Statistikken viser også en omsetningsøkning på 5,3 prosent for det totale bokmarkedet ved utgangen av mai (ned fra 16,6 prosent etter forrige måned), fra 626 mill. kr i 2013 til 661 mill. kr i år. Her ligger det en betydelig feilkilde, ved at det store Fagbokforlaget ligger inne i årets statistikk, men ikke i fjorårets. Disse tallene må derfor tas ikke bare med en gedigen klype salt.

Fjerner vi skole- og lærebokomsetningen og isolerer vi tallene for allmennbokmarkedet, er omsetningen ned 4,3 prosent. Det er en betydelig forverring fra minus 1,6 prosent ved utgangen av april.

 

Øker mest:

Norsk skjønnlitteratur for voksne: + 109 prosent

Norsk sakprosa for barn: + 28,6 prosent

Billigbøker (pocket): + 10,6 prosent

 

Størst nedgang:

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: – 55,2 prosent

Oversatt sakprosa for barn: – 32,6 prosent

Oversatt sakprosa for voksne: – 9,6 prosent

 

(Omsetning fra distributør ut til forhandler i årets fem første måneder, målt mot samme periode i fjor. Kun allmenbok-kategorier er med i oversikten. Kilde: Forleggerforeningen)

 

 

(Foto: Aschehoug Forlag)