Kollaps for oversatte romaner

Salget av oversatt skjønnlitteratur er mer enn halvert i årets fire første måneder.

Omsetningen av oversatt skjønnlitteratur faller dramatisk. I årets fire første måneder ble salget mer enn halvert i forhold til samme periode i fjor – fra 74 mill. kr til 34 mill. kr.

Det er fall i nær sagt alle oversatt-sjangere: Oversatt sakprosa for voksne (- 7 prosent) og oversatt sakprosa for barn (- 39 prosent) opplever minustall. Kun oversatt skjønnlitteratur for barn øker (+ 4 prosent), forteller månedsstatistikken fra Forleggerforeningen – som viser omsetning fra distributør og ut til butikk.

 

Norsk opp – oversatt ned

Verst ser det altså ut for den oversatte skjønnlitteraturen. Fallet på 40 mill. kr utgjør en salgsreduksjon på formidable 54 prosent. Hva er så forklaringen?

De fleste vil peke på Jo Nesbø. Sønnen ender sannsynligvis opp som den store bestselgeren i 2014. Vanligvis rulles de største norske forfatterkanonene ut i løpet av sommeren og høsten, men i år bryter Jo Nesbø seg inn på senvinteren – i en sesong som normalt har vært tumleplass for de store oversatte forfatternavnene.

Resultatet har ikke latt vente på seg: Omsetningen av norsk skjønnlitteratur for voksne er mer enn fordoblet, fra 16 mill. til 40 mill. kr. Men selv en Nesbø er ikke nok til å fange opp fallet i oversatt-omsetningen.

Se også: Himmelsk økning i romansalget

 

Salgslekkasje?

Andre vil hevde at også en mulig salgslekkasje til utenlandske digitale aktører, først og fremst Amazon, kan bidra til omsetningsfallet. Frykten er at stadig fler vil kunne sverge til e-bøker på originalspråket, hvis ikke det blir en større bevegelse i det norske e-boksalget. Foreløpig utgjør den norske e-bokomsetningen relativt beskjedne 1,8 prosent av allmennbokomsetningen – bokgruppene som favner skjønnlitteratur og sakprosa (ikke skolebøker og lærebøker).

 

Dyster måned

April måned ble isolert sett ble det en heller dyster affære: Allmennbokomsetningen falt med nærmere 32,5 prosent ift april i fjor. Man skal være forsiktig med å legge altfor mye i den bevegelsen: Enkeltutgivelser preger enkeltmåneder, og årets sene påske påvirker definitivt april-tallene. Forleggerforeningens salgsstatistikk måler salg fra de store distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Fagbokforlaget og Digitalbok) og ut til butikk, og ikke salg over disk.

Bestillingene fra butikkene er derfor preget av både erfaringer og forventninger, og kan fortelle like mye om de foregående måneder som den aktuelle omsetningsmåneden.

 

Dan Brown_Inferno NO 2. opplag_CMYK NY

Fjorårets oversatt-suksess: Inferno.

 

Inferno i anmarsj

Når årets første fire måneder er unnagjort er det likevel grunn til å ta hovedtrendene på alvor. Årets første tredjedel vil normalt utgjøre nærmere en fjerdedel av årsomsetningen.

Det blir en tøff oppgave å hente dette igjen fallet i oversatt-omsetningen. Ikke minst med tanke på at fjorårets mest solgte oversatte roman, Dan Browns Inferno (Bazar), først dukket opp i slutten av mai i fjor – og vil sette sitt preg på sammenligningsgrunnlaget de kommende månedene. Inferno endte opp som verdens mest solgte bok i 2013.

 

Økning totalt – nedgang for allmennbok

Statistikken viser også en omsetningsøkning på 5,6 prosent for det totale bokmarkedet ved utgangen av april (ned fra 16,6 prosent etter forrige måned), fra 506 mill. kr i 2013 til 534 mill. kr i år. Her ligger det en betydelig feilkilde, ved at det store Fagbokforlaget ligger inne i årets statistikk, men ikke i fjorårets. Disse tallene må derfor tas ikke bare med en gedigen klype salt.

Fjerner vi skole- og lærebokomsetningen og isolerer vi tallene for allmennbokmarkedet, er omsetningen ned 1,6 prosent.