– Heller ikke tosifret millionbeløp

- Uheldig at presseoppslag setter i gang slike spekulasjoner, sier den avgåtte Aschehoug-direktørens forsvarer.

– Det er svært uheldig at man får presseoppslag som fører til slike spekulasjoner, sier Anne Christine Stoltz til BOK365. Hun er forsvarer for Aschehoug-direktøren som har vedgått million-underslag i forlaget. Stoltz sikter til et oppslag i Dagens Næringsliv, hvor konsernsjef Mads Nygaard siteres på at det ikke skal være snakk om et tresifret millionbeløp. Dette har naturlig nok satt i gang spekulasjoner om at det kan være snakk om et tosifret millionbeløp. – Det er det heller ikke, sier Anne Christine Stoltz, som ikke ønsker å gå ut med noen eksakt sum.

Du uttalte i går at din klient ønsker å betale tilbake alle pengene. Vil han være i stand til det?

– Over tid: ja.

 

Besluttet å anmelde

Etter at Aschehoug har besluttet å anmelde forholdet, blir dette nå en sak for politi og påtalemyndighet. Styreleder i Aschehoug, Harald Norvik, er ordknapp i sakens anledning:

– Styret i Aschehoug har tatt en beslutning om å anmelde forholdet, og det er vår rolle i denne saken, sier Norvik til BOK365.

Den avgåtte toppsjefens advokat hevdet i går at vedkommende ønsket å betale tilbake pengene. Er det gjort noen konkret avtale om dette?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Harald Norvik.

Styrelederen henviser til konsernsjef Mads Nygaard og sier at det per i dag er lite å tilføye i forhold til det Nygaard allerede har uttalt i saken. Norvik har selv uttalt til VG at underslaget ble oppdaget før jul ved en tilfeldighet. Styrelederen ønsker ikke å utdype dette ytterligere.

 

Strafferamme på seks år

– I følge straffelovens paragraf 255 kan underslag straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år. Grovt underslag, i følge paragraf 256, kan straffes med fengsel inntil 6 år. Et millionbeløp vil befinne seg i sistnevnte kategori, sier advokat Andreas Galtung til BOK365.