Anmeldes for underslag av 4,4 mill.

Aschehoug anmelder tidligere konserndirektør Marius Schatvet for underslag av 4,4 millioner.

Aschehoug Forlag har sendt ut følgende pressemelding:

«Aschehoug leverer i dag inn den varslede politianmeldelsen av tidligere konserndirektør Marius Schatvet.

Anmeldelsen gjelder de forhold Schatvet har vedkjent seg. Mislighetene går tilbake til 2010 og beløper seg til om lag 4,4 MNOK. I tillegg til dette beløpet kommer ytterligere 1 MNOK han urettmessig forsøkte å overføre til en konto han disponerte.

Det var i forbindelse med den siste transaksjonen at forholdet ble oppdaget den 20. desember 2013.

Mislighetene er gjennomgående utført ved konstruert dokumentasjon i form av fiktive avtaler og forfalskede signaturer, samt misbruk av Schatvet prokura i selskapet.

Aschehoug vil gå grundig gjennom alle sider ved selskapets internkontroll og rutiner, og vil bruke ekstern bistand i dette arbeidet. Denne saken har vist at konsernet må skjerpe sin internkontroll og forbedre sine rutiner for å sikre at tilsvarende ikke skjer igjen, og at eventuelle forsøk på misligheter oppdages raskere.

Politiets arbeid vil vise om det er ytterligere forhold som foreløpig ikke er avdekket.

Mads Nygaard»