Forbyr maskinoversettelser

Evy Tillman, litterær agent i Oslo Literary Agency (Foto: OLA)

Oslo Literary Agency har lagt inn et forbud i sine kontrakter. Kunstig intelligens får ikke oversette deres titler. Nå følger andre agenturer.

– Før maskinoversettelser eventuelt skulle vise seg å være bedre enn menneskelige, og der er vi i hvert fall ikke nå, vil det være i forfatternes interesse at det ikke brukes maskinoversettelse, forteller Evy Tillman, litterær agent i Oslo Literary Agency.

Før sommeren la agenturet inn en ny klausul i sine kontrakter ved rettighetssalg av boktitler til utlandet: Kunstig intelligens skal ikke brukes i oversettelsen av deres verk.

– Vi jobber for at forfatterne vi representerer skal lykkes også i utlandet. Da er kvaliteten på oversettelsen kritisk viktig. Selv de aller beste oversetterne, eller kanskje nettopp de, er ofte i tett dialog med forfatterne for å sikre at oversettelsen i så stor grad som mulig bringer videre det kunstneriske uttrykket, forfatterstemmen, intertekstuelle referanser og ulike meningsnivåer. Denne kvalitetssikrende dialogen er det vanskelig å se for seg mellom KI og forfatter i dag. Hva fremtiden vil bringe er selvsagt umulig å si, forteller Tillman.

Hvordan vil dere eventuelt håndheve et brudd på denne kontrakten?

– Vi har naturlig nok ikke erfart dette enda, men vanlig kutyme ved kontraktsbrudd er at feilen bes rettet. Hvis det ikke skjer, blir kontrakten hevet og vi selger ikke mer til det aktuelle forlaget.

Andre agentur følger

Nå melder andre norske agenturer at også de vil legge inn lignende forbud i sine kontrakter.

– Vi i Gyldendal Agency kommer også til å inkludere tilsvarende punkt i våre kontrakter med utenlandske forlag, forteller Anne Cathrine Eng, litterær agent i Gyldendal Agency.

– Hvordan vil dere håndheve forbudet?

– Hvis vi blir gjort kjent med at en oversettelse er gjort maskinelt, blir det betraktet som kontraktsbrudd og behandlet deretter.

Winje Agency forteller at de er i prosess med å legge inn lignende klausuler i sine kontrakter. Northern Stories har allerede gjort det. Stilton er avventende:

– Enn så lenge har ingen av våre samarbeidende co-agenturer gjort endringer i kontraktsmaler slik OLA har gjort, og heller ikke Stilton Agency i våre egne kontraktsmaler. Men det er helt klart noe som vi vil se nærmere på, forteller Hans Petter Bakketeig, agent og eier av Stilton Agency.

Lyd må vente

Men hva så med lyd? Flere forfattere har meldt at de frykter automatisk innlesing av bøkene sine.

Har dere, eller kommer dere til å få, inn et «forbud» mot maskininnlesere på lydbøkene dere selger til utlandet?

– Så langt har vi ikke tenkt enda. Det er en interessant problemstilling, men vårt viktigste anliggende er at den oversatte teksten, i så stor grad som mulig, yter originalteksten rettferdighet, sier Tillman

– Når det gjelder syntetiske stemmer, så er en lydbok definert som innlest av et menneske i våre norske normalkontrakter, og det vil være vårt utgangspunkt også for oversettelsesrettigheter. Men det viktigste, slik vi ser det, er at vi stiller krav til kvaliteten på innlesningen. Så får vi se hvordan den teknologiske utviklingen går, sier Eng.