Handel til lav margin

CORONA-STENGT: Tanum Gardermoen.

Landets bokhandlere omsetter mye, men til lav marginer. Fjoråret ble preget av restrukturering.

Bokhandlerkjedene har meldt sine regnskap for året som gikk. 2017 var et år preget av restrukturering. Viktigst var oppsplittingen av Notabene-kjeden, utskiftingen av ARK med Tanum på Gardermoen og Tanums forsøk på «Tanum Concept» – boksalg via Coops 700 dagligvare-butikker.

Er fortsatt størst

Landets største bokhandlerkjede er fortsatt Gyldendal-eide ARK. Til tross for at ARK mistet de lukrative utsalgene på Gardermoen – som alene var anslått til rundt 100 millioner i omsetning, klarte likevel kjeden å øke inntektene med 30 millioner kroner til over 1,2 milliarder. Mye av dette skyldtes kjøpet av 25 Notabene-utsalg, en avtale som kostet ARK mer enn 100 millioner kroner.

ARK maktet å holde driftsresultatet nærmest uforandret fra året før, med 33 millioner i pluss.

Over milliarden

Aschehoug og NorgesGruppen-eide Norli Libris er stadig ARKs argeste konkurrent. Også Norli økte omsetningen med nær 30 millioner til tett under 1,1 milliarder kroner. Selv om Norli ikke er landets største, er kjeden på grunn av innkjøpssamarbeidet med lokaleide Libris-bokhandlere, den største kunden for norske forlag.

Skuffende resultat

Også Norli kjøpte butikker fra Notabene. 15 bokhandler skiftet eier, men dette var etter at ARK først hadde gjort sine førstevalg. Prisen Norli betalte for sine 15 var dermed betydelig lavere per utsalg enn hva ARK måtte ut med.

Resultatmessig ble imidlertid 2017 en skuffelse for Norli. Driftsresultatet endte på 12 millioner, 22 millioner svakere enn året før. Forhold som bidro negativt var kostnader i forbindelse med ekstraordinære endringer i tre av de fire største butikkene (Bergen og Sandnes), samt overtakelsen av Notabene-utsalgene – hvor kun resultatet fra siste kvartal var med på å gi positivt bidrag.

VB Bok konsoliderer

Vigmostad&Bjørkes vertikalintegrerte salgskjede «VB Bok» inkluderer campus-utsalgene til Akademika, Haugen Bok og E-BOK. Med 32 fysiske utsalgssteder – i tillegg til et innkjøpssamarbeid for 17 uavhengige studentskipnader, alle rettet mot universitet og høyskole – skiller kjeden seg fra konkurrentene. Omsetningen var i 2017 på samme nivå som året før, men samtidig bedret driftsresultatet seg fra 14,9 til 18,3 millioner, hvilket tyder på at fokus har vært på konsolidering av driften. VB Bok oppnår med dette landets høyeste driftsmargin: 3,3 prosent.

Turbulens på Gardermoen

Cappelen Damm-eide Tanum var fjorårets vinner omsetningsmessig, opp hele 40 prosent til 377 millioner. Det aller meste, rundt 100 millioner, skyldes overtagelsen av bokhandel-kontrakten på Gardermoen. Noe kan ganske sikkert også henføres til «Tanum Concept» – samarbeidet med Coop Norge for å bringe bøker til dagligvarehandelen.

Men veksten kostet. Hele 29 millioner kroner i driftsunderskudd viser regnskapet. Kanskje vil marginene bedre seg etter innkjøringsperioden på Gardermoen. Hva Tanum Concept vil kunne bidra med er enn så lenge åpent. Flere har tidligere forsøkt å bringe bøker til dagligvarehandelen, men forsøkene har ofte vist seg kostbare.

Solgte butikker

Tidligere DNB-eide Notabene var lenge blant landets fire største. I fjor ble imidlertid ambisjonene kraftig beskåret. Omsetningen viser fremdeles tilsynelatende høye tall, men mye av dette er oppgjør i forbindelse med avhendelse av butikker – og dermed engangssummer. Som nevnt solgte Notabene 25 butikker til ARK og 15 til Norli. Resterende ble solgt fra tidligere DNB-eide «Nye Notabene» til det nystiftede selskapet «Notabene» hvor hovedeiere er aksjonærene bak bokkjede-fiaskoen «Boklageret».

I uvær – igjen

Boklageret fikk i fjor til en akkord med sine kreditorer, hvor 80 prosent av gjeld over 10.000 kroner ble slettet. Boklageret sitter etter dette igjen med åtte gjeldfrie utsalg. I tillegg har eierne av Boklageret altså overtatt rundt 50 utsalg fra tidligere DNB-kontrollerte «Nye Notabene». Kjeden er tilført rundt regnet 30 millioner i frisk kapital, hvorav halvparten er lån fra tidligere eier.

Julesalget i år blir dermed avgjørende for likviditeten. Uten bra tall, kan det bli vanskelig å hente de nødvendige bankgarantiene som Forleggerforeningen og utleierne krever. I så fall kan det fort bli snakk om forhandlinger om ny eierkonstellasjon, alternativt ytterligere reduksjon av antall utsalg.

BokhandelkjedeOmsetning 2017Omsetning 2016
1Ark Bokhandel12151185
2Norli Libris10951065
3VB BOK549553
4Libris – lokale (anslag)432519
5Nye Notabene405445
6Tanum377262
7Fri bokhandel (anslag)251283
8Kjedefrie (anslag)7272
9Boklageret3770