Hagen på sakprosa-bølge

– Det er økt interesse for norsk sakprosa der ute, fastslår Eirin Hagen. Bjørn Berge (bildet) og hans "Landene som forsvant" er en av 14 norske sakprosaforfattere Hagen Agency solgte til utlandet i 2016.

Det er økt interesse for norsk sakprosa der ute, fastslår Eirin Hagen. Sakprosaen utgjør en stadig økende andel av Hagen Agencys utenlandssalg. Bjørn Berges Landene som forsvant er nå solgt til 10 land.

– Min erfaring er at det er økt interesse for norsk sakprosa der ute. Det gjelder historie generelt og kulturhistorie spesielt, i tillegg til dokumentarlitteratur og aktualiteter. De bøkene som selges til oversettelse har det til felles at de engasjerer og opplyser, kanskje mer enn bare å underholde. Og som alltid bør det være skrevet slik at det på en eller annen måte angår deg som leser, sier Eirin Hagen.

 

Med Herrmann som forbilde

Eirin Hagen beskriver 2016 som «et meget godt år» for salg av norsk sakprosa. I alt signerte det selvstendige agenturet Hagen Agency 27 kontrakter, fordelt på 14 forfattere. Listen toppes av Bjørn Berges suksessrike bok Landene som forsvant, om land som er blitt borte fra verdenskartet, fortalt ved hjelp av tekst, kart og frimerker. Denne boken ble solgt til i alt 10 land, fra England via Italia til Ungarn.

– Hvorfor ble nettopp Berge-boken årets suksess for deg?

Landene som forsvant er et resultat av lang tids research med sans for de gode historiene. Typisk nok har Berge superfortelleren Richard Herrmann som sitt forbilde, og Berge kan formidle alle sine fortellinger om land som ikke lenger finnes på verdenskartet på fremragende måte. Derfor appellerer boken til lesere i svært ulike land. Og det er et slags Atlantis-sug over land som er gått over i historiebøkene. Jeg tror derfor at Landene som forsvant fortsatt vil selge til mange land i årene som kommer.

 

Selger sjelen

Ole Martin Høystads originale og kritikerroste bok Sjelens betydning ble en god nummer to hos Hagen Agency, med salg til fem land – blant annet til Tyskland, Serbia og Russland.

To tungvektere ble kjøpt til oversettelse: Norsk arkitekturhistorie fra Samlaget skal utgis på tysk, og Sigrid Liens bok Lengselens bilder, om fotografiet i norsk utvandringshistorie er under utgivelse i USA. Den populære verdenshistorien fortalt gjennom løping, forfattet av Thor Gotaas, skal utgis i Kina. Dette er det 16. landet som utgir Løping. Peter Normann Waages bok om Den hvite rose, Leve friheten, vil bli utgitt i USA. Et tsjekkisk forlag har kjøpt rettighetene til Kari Hesthamars bok So long Marianne, mens et dansk forlag utgir Kim Hjardars kartbok Vikingenes verden.  Blant flere andre aktuelle salg til utlandet ble Eirik Veums bok Det svenske sviket, om svenske myndigheters samarbeid med nazistene under krigen, solgt til nettopp Sverige.

 

– Vellykket strategi

– Har sakprosa blitt et viktigere område for ditt agentur?

– De tre store forlagshusene har til sammen et volum – og dermed bredde – på norsk skjønnlitteratur som gjør det vanskelig for andre å kile seg inn med så mange romanforfattere. De forlagene og forfattere jeg representerer direkte utgir stort sett sakprosa, og dermed var det naturlig for meg å bygge opp ekspertise på dette feltet da jeg startet Norges første selvstendige agentur i 2005.  Det betyr at jeg først og fremst måtte skaffe meg et internasjonalt kontaktnett, lese mye og deretter velge de titlene jeg trodde ville fenge utenlandske forleggere.  At jeg inngikk 27 fagbokkontrakter i 2016 bekrefter at denne strategien har vært vellykket, sier Eirin Hagen.

Det er ikke bare sakprosaen som fyller dagene og listene i Hagen Agency:

– I tillegg til sakprosa har jeg fokus på barne- og ungdomslitteratur, i all hovedsak fra Samlaget, Omnipax og Mangschou. Det innebærer at jeg kan tilby spennende bildebøker, og gode romaner for barn og ungdom.

 

 

(Foto: Anette Rosenberg)