– Grovt angrep på ytringsfriheten

William Nygaard.

William Nygaard og Norsk PEN fordømmer terroraksjonen mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris.

Norsk PEN fordømmer dagens terroraksjon mot det satiriske magasinet Charlie Hebdo, der 12 mennesker er meldt drept.

–Dette er et grovt angrep på ytringsfriheten som er kjernen i våre demokratier, sier Norsk PENs styreleder William Nygaard.  Han legger til at det også er et angrep på den frie presse og fri journalistikk og det er viktig at terroraksjonen ikke fører til selvsensur.

Så langt er det ingen som er anholdt eller har påtatt seg ansvar for terroraksjonen.

–Det er viktig nå å få bekreftet hvem som står bak angrepet og å opptre med klokskap, sier William Nygaard og legger til: –Etnisk mangfoldig sammensatte samfunn i Europa må i en slik situasjon legge vekt på samhold – og ikke splittelse slik angriperne trolig ønsker.  Her vil mediene spille en viktig rolle.