Gode oktobertall

ARK er tilbake på Gardermoen og pocketsalget går rett til værs.

Bokomsetningen viser atter en måned sterk omsetning. Allmennbokomsetningen styrker seg ytterligere i oktober og viser nå en oppgang på 4,5 prosent i forhold til samme periode i fjor. De samlede forlagsinntektene summerer seg til 1,7 milliarder så langt i år.

Forleggerforeningens månedsstatistikk for landets bokomsetning er igjen offentliggjort. Igjen kan vi glede oss over gode tall. Samlet viser bokomsetningen en oppgang på hele 11 prosentpoeng i forhold til i fjor. Skolebøker leder an med en oppgang på over 31 prosent, men allmennbok skyter også fart og viser nå en vekst på 4,5 prosent.

Det eneste negative tallet av betydning finner vi blant lære- og fagbøker, helst til høyere utdanning. Bokgruppen viser en nedgang på 10 prosent, hvilket i kroner betyr en nedgang på 25 millioner i forlagsinntekter i forhold til 2021.

Sakprosa nå i pluss

Skolebokomsetningen summerer seg til hele 667 millioner kroner. Av dette er det gledelig at grunnskolen står for over 400 millioner, opp hele 57 prosent fra i fjor.

Sakprosa-omsetningen har så langt i år vist nedgang, men i oktober svinger bokgruppen over til pluss. Norsk sakprosa viser fortsatt en ørliten nedgang, men denne er ubetydelig på et nivå rett under 200 millioner kroner i forlagsinntekter. Samlet utgjør sakprosainntektene 278 millioner kroner.

Oppgang også for skjønnlitteratur

Også skjønnlitteratur har snudd til oppgang i løpet av oktober. Tidligere i år har nedgangen for norsk skjønnlitteratur vist dramatiske tall. Dette er imidlertid i ferd med å snu. Nedgangen i norsk bikker nå under 10 prosent, og trenden er med dette positiv. I likhet med sakprosa viser oversatt også her markant oppgang i forhold til fjoråret. Samlede skjønnlitterære inntekter for forlagene utgjør litt over 300 millioner kroner.

Med kø ved innsjekk på flyplassene, fortsetter pocketboka å hente seg. Oppgangen hittil i år er på 18 prosent, hvilket gjør at pocketbokomsetningen gir forlagene nesten 160 millioner i inntekt.

Ingen tall for strømmingen

Som vanlig savner månedsstatistikken tall for strømmeinntektene fra lydbøker. Statistikken inkluderer heller ikke forlagsinntektene fra salg av digitale læremidler til skolen. Sistnevnte utgjorde ved utløpet av oktober 280 millioner kroner, det aller med til grunnskolen.

Hele månedsstatistikken kan du laste ned her.