Gledelige Aschehoug-tall

Aschehougs hovedkontor i Oslo

Regnskapsåret 2022: Aschehoug med sterk vekst og bedre driftsmargin.

Aschehoug-konsernet har tidligere meldt om sterkt forbedrede regnskapstall. Nå foreligger regnskapene som underbygger dette.

Det meste av framgangen skyldes vekst i morforlaget Aschehoug (med det offisielt vanskelige navnet H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS). Det er dette selskapet som i tillegg til egne utgivelser, eier de andre delene av Aschehoug-konsernet: Universitetsforlaget, Oktober (91 prosent), samt halvparten av De norske bokklubbene, Fabel Lyd og bokhandlerkjeden Norli.

Morforlaget opp med undervisningslitteratur

Morforlaget økte i 2022 sin omsetning fra 443 millioner i 2021, til 508 millioner kroner i 2022.  Det aller meste av økningen skyldes økt salg til grunnskolen i kjølvannet av Fagreformen. Driftsresultatet i morforlaget bedret seg med dette fra et driftsunderskudd på 33 millioner kroner i 2021, til et driftsoverskudd på 31 millioner i 2022. Verd å merke seg er at den sterke inntektsveksten skjedde uten tilsvarende økning i driftsutgiftene. Lønnskostnadene på til sammen 166 millioner ble faktisk redusert med så mye som 12 millioner kroner sammenlignet med året før.

Konserntallene også gode

Ser man på regnskapstallene for konsernet, må man inkludere Universitetsforlaget og Forlaget Oktober.

Universitetsforlaget – som fra nyttår i år vil bli innfusjonert i morselskapet, hadde i fjor en omsetning på 188 millioner kroner (179 mill. i 2021). Dette resulterte i et driftsoverskudd på 15 millioner (32 mill).

Forlaget Oktober solgte i fjor bøker for 42 millioner kroner (48 mill. i 2021). Driftsunderskuddet ble etter dette 1,8 millioner kroner.

Justert for internomsetning, resulterer dette i samlede driftsinntekter for konsernet på 709 millioner kroner (646 mill. i 2021). Driftsresultatet viser etter dette et overskudd på 42 millioner, mot et driftsunderskudd på 3 millioner i 2021.

Den bokførte egenkapitalen i konsernet er på 390 millioner kroner.  Utbytte til aksjonærene er satt til 15 millioner kroner. Største aksjonær er William Nygaard med en eierandel på litt over 10 prosent.

Tilknyttede virksomheter

Konserntallene referert over, inkluderer ikke felleskontrollerte virksomheter. Viktigst av disse er bokhandelkjeden Norli som eies med nesten like andeler av Norges-gruppen og Aschehoug. Resultatet i fjor ble et overskudd på 65 millioner kroner.

De norske Bokklubbene som eies med lik andel med Gyldendal, fikk et underskudd på 7,5 millioner, mens Fabel Lyd, også eid sammen med Gyldendal, viser et underskudd på 20 millioner kroner.

Dersom konsernets forholdsmessige andel av de felleskontrollerte virksomhetene legges til, var omsetningen i konsernet i fjor 1,65 milliarder kroner (1,56 milliarder i 2021).