Nytt rekordresultat fra Norli

Johan Baklund, adm. direktør i Norli AS, sammen med tillitsvalgt Aud-Kristin K. Haldorsen. Hun er til daglig å finne i Norli-butikken i Paleet på Karl Johan.

2022-TALLENE: Fjoråret resulterte i nok et rekordresultat for bokhandlerne hos Norli.

Driftsinntektene i konsernet økte med over 100 millioner kroner, fra 1,47 milliarder i 2021 – til 1,58 milliarder kroner i fjor. Kjeden har i underkant av 200 butikker, hvorav 53 er medlemseide. Den samlede omsetningen for Norli-konsernet med medlemseide butikker med Norli-skilt, har passert 2 milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte med et rekord-overskudd på 83,5 millioner kroner, mot 82 millioner året før.

– Vi har et resultat før skatt på 83,5 MNOK i en tid der all detaljhandel har det tøft med høye generelle kostnadsøkninger. Et solid driftsresultat gjør at vi kan fortsette å styrke Norli til glede for norske lesere, forfattere og forlag gjennom å investere offensivt i utvikling av butikkene og netthandelen, effektivisering av verdikjeden, og å sikre trygge arbeidsplasser, sier adm. direktør Johan Baklund i Norli.

– Vi opplever sterk vekst både i butikkene og på netthandel, og nettbutikken sender mye trafikk til de fysiske butikkene. Kundeklubben Norli Pluss nærmer seg en million medlemmer, og gir stort rom for kostnadseffektiv og målrettet markedsføring. Dette gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for frittstående bokhandlere, avslutter Johan Baklund.