Medvind for Forfatterforbundet

Forfatterforbundet fikk medvind i voldgiftsrettssaken om ny fordeling av bibliotekvederlaget. Dommen gir Forfatterforbundet 13 prosent av den skjønnlitterære potten. Millioner av stipendkroner er dermed på vei inn på Forfatterforbundets konto.

Retten har talt og følgende fordelingsnøkkel legges nå til grunn ved fordelingen på det skjønnlitterære området for perioden 2019 til 2021:

• Den norske Forfatterforening: 27 prosent
• Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: 20 prosent
• Norsk oversetterforening: 20 prosent
• Norske Dramatikeres Forbund: 20 prosent
• Forfatterforbundet: 13 prosent

DnF må bære regningen

Dommen betyr at Forfatterforbundet går fra 11 til 13 prosent av potten til fordeling, hele 2 prosentpoeng mer enn forbundet var forespeilet av tidligere vedtak i forhandlingsutvalget. De tre organisasjonene som krevde fordelingsnøkkelen sendt til voldgift, har med dette fått beholde sine andeler, mens Den norske Forfatterforening (DnF) altså blir den som må skrive ned sin andel av vederlagsmidlene:

– Det er gledelig at retten har lyttet til våre argumenter. I realiteten er det Den norske Forfatterforening som bærer kostnaden ved omfordelingen av bibliotekvederlagsmidlene, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Vi er glade for at retten ikke har lagt vekt på DnFs gjentatte anklager mot Forfatterforbundet som organisasjon, vår virksomhet og våre medlemmer.

Helt siden Forfatterforbundet fikk forhandlingsrett til bibliotekvederlaget, har Forfatterforbundet argumentert for at det skulle kunne forvalte en forholdsmessig andel av bibliotekvederlagsmidlene, på lik linje med de øvrige skjønnlitterære skribentorganisasjonene.

Forfatterforbundet med egne stipendprogram

Leder av Forfatterforbundets stipendkomité, Dorthe Erichsen. (Foto: Forfatterforbundet)

Forfatterforbundet har jobbet i det stille med sitt stipendprogram parallelt med voldgiftsrettens behandling.

– Uansett utfall har vi visst at vi skulle utdele stipender, sier styremedlem og leder av Forfatterforbundets stipendkomité, Dorthe Erichsen. – Nå starter forberedelsene til det vi hele tiden har hatt som mål, nemlig å forvalte stipendmidler til beste for et bredt felt av norske, skjønnlitterære forfattere.

Forfatterforbundets vederlagsfond ble etablert allerede i 2020, og har siden saksøkerne Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening og Norsk Dramatikerforbund gikk til sak mot Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet, stått på vent. – Endelig kommer vi i gang, sier Erichsen. – Vi gleder oss til å være med å prege det norske litteraturfeltet.

Millioner snarlig inn på konto

Bibliotekvederlaget for skjønnlitteratur er på rundt regnet, i overkant av 60 millioner kroner. For Forfatterforbundet betyr dette med andre ord utbetaling av nære 8 millioner kroner i året. Rundt 9 millioner kroner for årene 2019 og 2020 er med dette på vei inn til Forfatterforbundet i løpet av fjorten dager, forbundet har allerede mottatt 6,5 millioner for 2019.

Etter det BOK365 erfarer har kampen om bibliotekvederlaget vært en ressurskrevende og dyr prosess, ikke minst for det relativt nystartede Forfatterforbundet. Bare utgiftene til Voldgiftsdomstolen har antagelig samlet kommet opp i nær 8 millioner kroner for partene. Kostnaden fordeles forholdsmessig, men dette er likevel midler som alternativt kunne vært fordelt til forfatterstipend.

Forfatterforbundets juridiske rådgiver har vært advokatfirmaet Thommessen.