Fritt Ords Pris til Robin Schaefer

– Jeg er overveldet og svært beæret, sier Robin Schaefer. Stiftelsen Fritt Ords Pris 2015 tildeles varslerne Robin Schaefer (til v.) og Jan Erik Skog.

Schaefer og Skog har varslet om alvorlige mangler i etterforskning av en drapssak og om korrupsjon i offentlig sektor.

De to har hatt enkelte støttespillere i sitt varslingsarbeid, men har fremfor alt møtt kraftig motstand over lengre tid internt på sine arbeidsplasser. For begge har det derfor krevd mot og vært en stor personlig belastning å bruke ytringsfriheten.

 

Vanskelig å være varsler

Mye tyder på at det ikke er blitt lettere å være varsler i Norge de siste årene. Takhøyden for kritikk og ytringer er lav mange steder i samfunnslivet, og varslere møter oftere motstand og utfrysing enn konstruktiv samarbeidsvilje, heter det i Fritt Ords begrunnelse.

–Fritt Ords håp er at Robin Schaefer og Jan Erik Skogs innsats vil bidra til å løfte frem varslernes viktige rolle i samfunnet, og til at fremtidige varslere blir møtt på en profesjonell måte. Derfor får de Fritt Ords Pris 2015, sier styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn.

 

Alvorlige svakheter
Politietterforsker Robin Schaefer varslet i januar 2014 ledelsen ved Hordaland politidistrikt om det han oppfattet som alvorlige svakheter ved etterforskningen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død. Saken var ett og et halvt år tidligere blitt henlagt som selvdrap. Robin Schaefers kritikk av etterforskningen ble avvist av ledelsen. Han tok omsider kontakt med morens bistandsadvokat Stig Nilsen, et valg som er blitt fremholdt som avgjørende for at saken ble gjenåpnet i mai 2014.

 

monika_saken

 

I boken Monika-saken. Min historie – fra drapsetterforsker til varsler (Vigmostad & Bjørke), som utkom i februar 2015, beskriver Robin Schaefer hvordan han ble bedt om å holde sine innvendinger for seg selv, og hvordan han til slutt skal ha fått beskjed om å holde seg helt unna saken. Til tross for negative reaksjoner fra sine ledere har Robin Schaefer fulgt sin samvittighet, og med det bidratt til å få gjenåpnet en alvorlig drapssak, samtidig som kritikkverdige forhold ved landets nest største politidistrikt er blitt avdekket. Varslingssaken har allerede bidratt til å endre reglene for henleggelse av mistenkelige dødsfall.

 

«Et rystende dokument»

– Boka er et sjeldent rystende menneskelig dokument om en mann som virkelig står helt alene, forteller Frode Molven, sjefredaktør for generell sakprosa i Vigmostad & Bjørke til BOK365.

Molven har jobbet tett med Robin Schaefers bok om Monika-saken, som har fått svært mye oppmerksomhet den siste tiden.

– Boken er på mange vis en historie om en etterforsker og hans samvittighet. Den belyser hva som kan vise seg å være en av de største politiskandaler i Norge noensinne.

 

Overveldet og beæret

– Jeg er overveldet og svært beæret over å bli tildelt denne prisen som setter søkelys på noe svært viktig i samfunnet. Jeg håper også den bidrar til at mennesker i en sårbar situasjon blir tatt på alvor, og at vi aldri glemmer at denne saken handler om en mor og hennes datters altfor tidlige bortgang, sier Schaefer i en kommentar.

 

Korrupsjon og smørereiser

Den andre Fritt Ord-prisvinneren, tillitsvalgt Jan Erik Skog, varslet over en periode på ti år Oslo bystyre og styrene i Sporveisbussene (Unibuss) og Oslo Sporveier (KTP) om en rekke kritikkverdige forhold ved konsernene som driver Oslo kommunes kollektivtrafikk. Som de ansattes representant rapporterte han om flere tilfeller av korrupsjon, derunder grove overfaktureringer, betalte smørereiser og innkjøpsavtaler inngått med personer nært knyttet til ledelsen.

Seks hovedmenn i Unibuss-saken ble i desember 2014 dømt til fengsel i til sammen 23 år. Alle dommene er anket, til dels bare over straffutmålingen.

 

400 000 kroner
Fritt Ords styre består av Georg Fr. Rieber-Mohn (styreleder), Grete Brochmann (nestleder), Christian Bjelland, Liv Bliksrud, Alexandra Bech Gjørv, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner, som deles mellom årets to mottagere. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted torsdag 7. mai i Den norske Opera & Ballett i Oslo.

 

(Foto: Fritt Ord)