Fritt Ords Pris til Anne Sender

«Anne Sender får Fritt Ords Pris 2014 for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for i en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger. Som jøde har hun selvstendig og modig satt et kritisk søkelys på den politikken som føres av israelske og palestinske ledere i konfliktområdet, ikke minst etter egne observasjoner av levekår på Vestbredden,» heter det i begrunnelsen fra styret i Fritt Ord.

 

image

 

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på kr 400 000. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted torsdag 8. mai 2014, kl. 19.00, i Den norske Opera & Ballett, Scene 2, Oslo.
Anne Sender har i en årrekke markert seg som en viktig stemme og tydelig debattant i spørsmål om antisemittisme, Midtøsten-konflikten og hatefulle ytringer med utgangspunkt i jødenes situasjon. Hun har fastholdt sin dype respekt for den jødiske tradisjonen og det jødiske folks skjebne.

I boken Vår jødiske reise, som ble publisert i 2013, redegjør Anne Sender blant annet for sine holdningsendringer i forbindelse med den israelske politikken på flere områder. Her understreker hun behovet for «å se med begge øyne». Hun har blitt heftig angrepet, og har svart med en insistering på dialog og en søken etter rettferdighet.

Ut fra hele sin bakgrunn har hun i dag også spesiell troverdighet som brobygger mellom religioner og konfesjoner.

Anne Sender (født i Oslo i 1956) er i dag frilanser, skribent og foredragsholder. Fra 2005 til 2011 var hun forstander i Det Mosaiske Trossamfund (DMT), hvor hun tidligere hadde vært styremedlem fra 1991 til 2001. Anne Sender representerte DMT i bilaterale dialoger med Den norske kirke, Den katolske kirke, samt i trepartsdialogen mellom Den norske kirke, Islamsk Råd og Det Mosaiske Trossamfund. Parallelt med ledervervet i DMT virket hun som Operation Manager for Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) fra 2006 til 2007, og de to påfølgende årene var hun medskribent for en rapport om dette arbeidet. Hennes arbeid på Sri Lanka strekker seg tilbake til 2002.

Anne Sender har vært spesialrådgiver og konsulent i Utenriksdepartementets humanitære seksjon i perioden 1999 til 2001. I 2000 var hun konsulent for «The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief», og i 1997 og 1998 var hun konferansesekretær for «Oslo-konferansen om tros- og livssynsfrihet». Før det var hun daglig leder av aksjonskomiteen «Hjelp Jødene Hjem» fra 1990 til 1998. Hun har utdannelse innen menneskerettighetsstudier. Fra 1987 til 1993 var hun leder for den norske avdelingen av en internasjonal jødisk kvinneorganisasjon.

Fritt Ords styre består av Georg Fr. Rieber-Mohn (styreleder), Grete Brochmann (nestleder), Christian Bjelland, Liv Bliksrud, Alexandra Bech Gjørv, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard.

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.