«Fakta og fiksjon fra Forbrukerrådet»

Tom Harald Jenssen, styreleder i Forleggerforeningen, retter i dag en bredside mot Forbrukerrådet – som han mener har godt igjen før de har oversikten over terrenget i norsk bokbransje: «Forbrukerrådet, ved fagdirektørene Instefjord og Myrstad, er igjen ute med bastante meninger om norsk bokbransje. Det er nesten så man skulle tro at det sto dårlig til med så vel boklesing, tilgjengelighet og kvalitet, ja, bokas posisjon er truet kan det se ut som. Instefjord og Myrstad bryr seg ikke om at lesningen er i verdenstoppen, bredden i utgivelsene er større enn i våre naboland, bokkjøpet fordelt på antall innbyggere er nesten dobbelt så høyt som i Sverige og mer enn dobbelt så høyt som i Danmark, papir- og ebøker i alle formater er tilgjengelige gjennom et mangfold av salgskanaler og norske forfatteres verk oversettes til andre språk som aldri før,» skriver Jenssen på Forleggerforeningens sider. Les hele innlegget her.

Innlegget er også publisert i Dagens Næringsliv.