Fra Schibsted til Mangschou

Johanne Hille-Walle (f. 1981) er ansatt i fast stilling som forlagsredaktør i barne- og ungdomsbokforlaget Mangschou fra august 2015. Johanne er født og oppvokst i Bergen, har en master i litteraturvitenskap og har siden 2008 vært redaktør i Schibsted forlag. Hun har også arbeidet som bokhandler i Norli Nye Sandvika.