Fortsatt fine tall for bokomsetningen

Sjef for gode tider: Adm.dir i Forleggerforeningen, Heidi Austlid (Foto: Kristin Hefte)

Forleggerforeningen har kommet med salgsoversikt fra medlemsforlagene for august måned. Tallene er fortsatt positive.

De totale forlagsinntektene summerer seg ved utgangen av august til 1,2 milliarder kroner, 125 millioner kroner mer enn året før. Dette tilsvarer en økning på hele 11,5 prosentpoeng.

De senere årene er rundt regnet, 60 prosent av årets forlagsomsetning unnagjort ved utgangen av august. Vi kan i såfall stipulere en årsomsetning på rundt 1,9 milliarder kroner, en oppgang på rundt 150 millioner kroner for papirboka alene.

Hele veksten og mere til, skyldes økt salg av læremidler som følge av fagreformen i skoleverket. Oppgangen for læremidler er på 134 millioner, noe som tilsvarer 26 prosent.

Allmenbok litt ned

Allmennbokmarkedet viser imidlertid en nedgang på 9 millioner kroner, tilsvarende 2 prosent.

Norsk sakprosa for voksne øker med nesten 20 millioner kroner til 127 millioner, en oppgang på 17 prosent. Oversatt sakprosa, i år uten ekteparet Obama, er imidlertid ned 8 millioner, en nedgang på 25 prosent. Samlet øker imidlertid sakprosaomsetningen med sterke 10 prosentpoeng og ender på 180 millioner kroner i inntekter for forlagene.

Også for skjønnlitteraturen spriker tallene, men her er det vår egen litteratur som faller. Nedgangen for norsk skjønnlitteratur for voksne er på hele 10 prosent, til 56 millioner kroner. Oversatt skjønnlitteratur for voksne med Lucinda Riley og Victoria Hislop i tet, kompenserer for hele fallet i det norske avsnittet. Skjønnlitteratur for barn omsetter for hele 90 millioner kroner, noe som gjør at skjønnlitteraturen samlet gir forlagsinntekter på litt over 200 millioner kroner.

Pocketboka er fortsatt forlagenes syke mor og hovedårsaken til fallet i allmennbokinntektene. Nedgangen i forlagsinntektene utgjør så langt i år 25 millioner kroner, tilsvarende 18 prosent.

Ytterligere kassakuer

Her skylder vi å understreke at månedsrapporen ikke inkluderer forlagenes inntekter fra strømmetjenestene. Vi kan imidlertid utgå fra at disse øker like mye som pocketboka faller. Samlet styrkes med dette forlagenes inntekter ytterligere.

En bokgruppe som heller ikke er inkludert i månedsstatistikken er forlagenes salg av digitale læremidler i grunn- og videregående skole. Inntektene har i år doblet seg fra 61 millioner i 2020 til 122 millioner kroner, så langt i år.

Hele månedsstatistikken per august 2021 leser du her.