Fortellingen om en folkehelt

– Da jeg først ble spurt av Kagge om å skrive en biografi om Jon Michelet, tenkte jeg at det var som å bli bedt på en fest med masse venner, gratis drikke og toppløse damer. Og det har levd opp til forventningene, for dette har virkelig vært en fest å skrive, forteller Mimir Kristjansson.

Denne høsten foreligger Michelet-biografien hans. Boken følger Michelet gjennom årene som dekksgutt, kontroversiell journalist, AKP (m-l)-medlem og forfatter.

Kristjanssons bakgrunn har noen fellesnevnere med Jon Michelets; han er både samfunnsdebattant, forfatter og politisk aktiv på venstresiden. Men sistnevnte mener han ikke betyr at dette er en politisk biografi:

– Jon Michelet nådde ut breiere enn den radikale venstresida, og denne biografien skal nå ut breiere enn den radikale venstresida. Det ville være å gjøre skam på stoffet om dette skulle bli redusert til en bok av og for den lille utgruppa vi tross alt er, vi som deler Jon Michelets politiske ståsted fullt og helt.

– En popularitet på Erik Bye-nivå

– For meg personlig har nok VM-bøkene Michelet skreiv sammen med Dag Solstad vært de viktigste i forfatterskapet. Men jeg var godt kjent både med Thygesen og En sjøens helt-serien før jeg gikk i gang med biografien også. Nå har jeg lest meg gjennom det hele: 48 utgivelser med smått og stort.

Slik beskriver Kristjansson sitt eget forhold til Michelets forfatterskap.

Michelets bøker vil selvsagt stå sentralt i biografien, noe som gjenspeiles i undertittelen: «Folkets helt». Dette spiller selvsagt på den nevnte populære serien om norske krigsseilere, En sjøens helt, men Kristjansson påpeker at Michelet med denne bokserien for alvor skrev seg inn i norske folks hjerter:

– Mot slutten av livet oppnådde Jon Michelet en folkelig popularitet som nærmet seg Erik Bye-nivå. Det gjorde han altså til tross for at han kom fra en bevegelse som langt på vei var politiske folkefiender på 70-tallet. For meg har det vært fascinerende å følge Michelets vei til folkets hjerter, og hvordan hans store folkelige gjennomslag også har blitt brukt mot ham – både i litterære og politiske miljøer.

Seksualisert av journalistene

I arbeidet med Michelet-biografien har han kunnet lene seg på en skrivefør familie:

– Familien har stilt opp og vært behjelpelige hele veien, både til intervjuer og ved å la meg få lese og grave i Michelets private og rikholdige arkiv. Men jeg vil understreke at de ikke på noen måte har hatt styring over hva jeg har skrevet.

Arbeidet med boken har selvsagt også foregått utenfor familien. Det var særlig ett aspekt som kom litt uventet på Kristjansson:

– Jeg har blitt overrasket over hvor seksualisert Jon Michelet ble omtalt i norske aviser på 1980- og tidlig på 1990-tallet. Det er mange, særlig kvinnelige, journalister som har tillatt seg å skrive ganske bramfritt om hans utseende i avisene, på en måte som jeg neppe tror ville kunne stått på trykk i dag. Ellers tror jeg nok Jon Michelet var såpass åpen og ærlig om sitt liv mens han var i live, at det ikke var så mye nytt å grave fram. Men noen overraskelser skal nok leserne få seg likevel!