– Viktig og riktig

LETTET: – Det er enormt viktig at arrangørene faktisk booker inn forfattere før i siste liten, sier Ingvild Herzog.

Litteratur-aktører er glade for at Abid Raja forlenger kompensasjonsordningen for kultursektoren ut året. Ingvild Herzog er blant dem som verdsetter forutsigbarheten det gir.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren er en midlertidig ordning som Kulturdepartementet har opprettet, og som Kulturrådet forvalter, for å bidra til å holde kultursektoren i gang under Covid 19-pandemien. Kompensasjonsordningen kompenserer arrangører for deres uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med et stengt, avlyst eller nedskalert kulturarrangement.

– Det er en glede for meg å kunne si at vi nå forlenger kompensasjonsordningen for kultursektoren ut året. Selv om vaksinasjonstallene er høye er pandemien uforutsigbar, og gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

 – Bidrar til forutsigbarhet

– Fordi kunst og kultur er så viktig for denne regjeringen har vi laget noen av verdens romsligste ordninger. Det gjør at vi blant annet ser at det var færre konkurser enn normalt i kultursektoren både i 2020 og i 2021, og at det er flere nyetableringer. Det lover bra for kulturlivet etter pandemien, sier kultur- og likestillingsministeren.

Kompensasjonsordningen var fastsatt til å gjelde til og med 31. oktober, men blir nå forlenget til 31. desember 2021 med omtrent samme innretning.

– Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet. Jeg vet at det er planlagt mange arrangement i hele Norge gjennom høsten og før jul, og med en forlengelse av kompensasjonsordningen bidrar vi til å gjøre situasjonen litt mer forutsigbar i tilfelle noe blir avlyst eller nedskalert som følge av pandemien, avslutter Raja.

Kompensasjonsordningen må godkjennes av ESA før den kan iverksettes.

 – Viktig og riktig

Roy Freddy Conradi Andersen (Foto: Litteraturhuset Fredrikstad)

– Så lenge 1-meteren er der, så måtte et slikt tiltak til. For de fleste av oss betyr 1-meteren betydelig færre publikummere i salene våre, og det går veldig utover billettinntektene, sier Roy Freddy Conradi Andersen, daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad.

Samme mottakelse får nyheten om kompensasjonsordningen i hovedstaden:

– Det er viktig og riktig at kompensasjonsordningen forlenges så lenge vi har tiltak som rammer kulturnæringen. Så lenge 1-meteren består så er det krevende å ha økonomi i kulturarrangementer, både i forhold til publikum, og for Litteraturhuset som er et hus med vesentlig inntekt fra utleie. Dette er noe som vil bestå så lenge 1-meteren består, og gitt utviklingen i smittetall og deltavirus, er det utrolig viktig med forutsigbarhet for bransjen, sier Susanne Kaluza, leder for Litteraturhuset i Oslo.

Melder om krevende tider

Litteraturhusene forteller at kompensasjonsordningen har vært viktig under pandemien:

– Kompensasjonsordningene har fungert godt, og jeg er glad for at vi ikke blir kastet inn i en høst med masse usikkerhet. Vi merker fremdeles en treghet fra publikum, i den forstand at folk er litt mer avventende med å kjøpe billett og at man kjøper mer i siste liten, i frykt for avlyste arrangementer. Det er krevende å drive kultur- og litteraturhus nå, sier Andersen.

Susanne Kaluza (Foto: Agnete Brun)

I Oslo har de planlagt for en høst med restriksjoner:

– Vi jobber hardt for å få utleiearrangementer tilbake til oss og for å minne publikum om at det er trygt å delta på arrangementene våre. Vi har for lengst tatt innover oss at dette blir en høst med fortsatte restriksjoner, og vi har planlagt deretter. Vi jobber med å lage et godt digitalt program, kortreist fysisk program og podcast. Det er viktig for oss å fortsette å støtte oppunder forfatterøkonomien, sier Kaluza.

 – Ikke gitt den vil hjelpe forfatterøkonomien

– For forfatterne betyr utvidet ordning at flere oppdragsgivere tør og kan fortsette med litterære arrangementer, sier Ingvild Herzog i Forfattersentrum.

Hun håper at bookede forfattere regnes som en del av de «uunngåelige økonomiske forpliktelsene», at de får sine honorarer selv om arrangementet blir avlyst, uavhengig av når avlysningen inntreffer.

– Det er enormt viktig at arrangørene faktisk booker inn forfattere før i siste liten, slik at de har en økonomisk forutsigbarhet denne høsten. Hvis ikke vil denne ordningen være god for arrangører og deres fremtid, og det er vi svært begeistret for, men det er ikke like gitt at den vil hjelpe særlig på forfatterøkonomien, sier Herzog, og legger til:

– Når man så legger til at mange arrangører er for eksempel bibliotek eller andre som ikke har eget økonomisk tap ved eventuelle avlysninger (ikke i særlig grad hvert fall), er det ikke gitt at denne kompensasjonsordningen fungerer som et særlig insentiv for dem å arrangere noe som for fjerde eller femte gang blir avlyst. Det ligger stor slitasje i de avlyste arrangementer. Og en del tristhet.

Neseborene over vann

Herzog mener andre kompensasjonsordninger hadde gjort mer for fatterøkonomien denne høsten:

– Hadde NAVs midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende blir videreført ut året, se da hadde vi snakket. Denne ordningen er enn så lenge ment å avsluttes 30. september 2021. Den har, selv om den ikke har vært perfekt, likevel hjulpet mang en forfatter over en tung økonomisk kneik. Og er neseborene over vann, kan man i det minste puste.

Men Herzog påpeker at forlengelsen av kompensasjonsordningen for kultursektoren gjør høsten mindre usikker:

– For Norsk Forfattersentrum vil vårt arbeid denne høsten i stor grad også dreie seg om å hjelpe arrangører og oppdragsgivere i det ganske land å få planlagt og forhåpentligvis gjennomført så mange spennende og givende litterære arrangementer som mulig. Med forlengelse av kompensasjonsordninger har vi nå mer forutsigbarhet og mer mot på satse videre, og hjelpe andre å satse videre. Og det er en god ting.