– Forlagene ønsker å rydde opp

Anna Moxnes Stabell (Foto: Ilja C. Hendel).

– For faglitteraturen er det en stor vilje blant de fleste forlagene til å rydde opp uklarhetene rundt nedsettelsessalg, sier Anna Moxnes Stabell, juridisk rådgiver i NFFO.

NFFO har ved flere anledninger oppfordret medlemsforfattere å bidra inn i en undersøkelse om temaet royalty ved prisnedsettelse, og å ta kontakt med NFFOs jurister for videre bistand. Det har mange gjort.
– Både undersøkelsen og henvendelsene til oss viser imidlertid store mørketall. Statistikken viser at det er mange flere som har opplevd avvik fra normalkontrakten, enn de som har bedt om oppfølging ovenfor forlagene, sier Anna Moxnes Stabell, juridisk rådgiver i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) til foreningens eget nettsted.

10-15 forfattere

I kartleggingen uttrykker flere forfattere at de har følt seg presset til å godta redusert royalty som betingelse for at deres bok skal bli en del av salgskampanjer. Noen vegrer seg for å ta saken videre. Totalt har foreningen bistått rundt 10-15 forfattere med konkrete krav mot fire ulike forlag.

– De aller fleste sakene er nå løst. Vi har oppnådd gode resultat for våre forfattere. Dialogen har vært konstruktiv og forlagene har stort sett vist stor vilje til å rydde opp, sier Stabell, og legger tuk:
– Et eksempel jeg vil trekke fram er Gyldendal, som var raskt ute med å si at de ville gjennomgå sin egen praksis, og rydde der det var behov. Det har de gjort, og alle sakene vi hadde med dem er nå løst.

Reagerer på Forleggerforeningens utspill

Stabell ha inntrykk av at man har kommet noen store skritt i riktig retning, for de faglitterære forfatternes del.

– Vi nærmer oss på mange måter en avslutning, ettersom de fleste sakene er løst og forlagene nå uttrykker at de fremover vil følge den faglitterære normalkontrakten. Samtidig reagerer jeg på hvordan Forleggerforeningen uttrykker seg om skjønnlitterære kontrakten, hvor de legitimerer bruk av tilleggsavtaler og legger til grunn en ensidig tolkning av avtaleverket, sier Anna Moxnes Stabell.