Forfatterne etterlyser fordelingsinfo

Sigmund Løvåsen (foto: Tove K. Breistein/Samlaget)

I dag ble strømmetjenesten Storytel lansert, men forfatterne skjønner ikke hvordan de skal honoreres.

Forfatterne og Den norske Forfatterforening etterlyser detaljert informasjon om hvordan forfatterne skal honoreres når folk nå kan strømme lyd- og e-bøker så mye de vil for en fast månedlig sum. 

 

Tidligere i dag skrev BOK365 at Cappelen Damm lanserte den norske strømmetjenesten Storytel, som er en ny abonnementstjeneste for lydbøker og e-bøker. Selskapet Storytel AS eies av svenske Storytel og Cappelen Damm, som har halvparten hver. Strømmetjenesten er bygget opp på samme måte som liknende tjenester for film og musikk, og abonnenten betaler en fast månedlig abonnementsavgift på 169 kroner.

 

Les også: En enkel og intuitiv tjeneste

 

«Svært uryddig»

Forfatterforeningen skriver i dag på sine nettsider at den mener Cappelen Damm har opptrådt svært uryddig når det gjelder kontakt med, og informasjon til, forfatterne og Forfatterforeningen. «Vi har flere ganger etterspurt detaljert informasjon om hvordan forfatternes betaling blir regnet ut. Vi har fått noe informasjon fra Storytel, men ikke nok til å informere forfatterne tilstrekkelig.»

Foreningen etterlyser for eksempel hvordan selskapet vil fordele abonnementsinntektene på en riktig måte. Den er innforstått med at Storytel tar sin del av pakken og at forlaget vil sitte igjen med en viss nettoinntekt som så skal fordeles som royalty. Men hvordan?

Foreningen peker også på at nye abonnenter til tjenesten får en gratis prøveperiode på to eller fire uker. Storytels betaling til forlag for lesing/lytting i gratisperioden vil ikke tas fra potten av abonnementsinntekter, men foreningen har ikke fått utfyllende informasjon om hvordan forfatteren skal honoreres for denne gratis lesingen/lyttingen. 

I tillegg får hver abonnent tilbud om å gi bort fem bøker gratis til venner. Hvordan skal forlag og forfatter få betalt for disse gavene? spør Forfatterforeningen.

 

Ny avtale etterlyses

Forleggerforeningen og Forfatterforeningen har allerede fremforhandlet en standardavtale for e-bøker i abonnementstjenester, men det eksisterer ikke noen slik avtale for lydbøker i abonnement. Foreningen mener at forlag som gir ut lydbøker nå må tegne en egen avtale med hver enkelt forfatter for å legge lydbøker inn i abonnementstjenesten.

I avtalen om e-bøker i abonnementsordninger slås det fast at 10 % av verket kan leses gratis, før forfatter skal ha betalt. Storytel opererer i følge Forfatterforeningen med en annen grense. Og så lenge ikke annen grense for gratislesning er avtalt med forfatter, har ikke forlagene rett til å legge e-bøker inn i Storytels tjeneste, skriver forfatterforeningen.

Den eksisterende avtalen åpner altså ikke for gratis lesing utover en smakebit på inntil 10 %. Forfatteren skal derfor også ha utbetalt minst 15 kroner hver gang det leses mer enn 10 % av en e-bok i abonnentenes gratis prøveperiode. Forfatteren skal også utbetales minst 15 kroner hver gang en abonnent gir bort en e-bok gratis til en venn, mener Forfatterforeningen.

Forfatterforeningen sa ved sist årsskifte opp den gjeldende lydbokavtalen. Det er nå nye forhandlinger i gang. Målet er å ha en ny avtale som gjelder både enkeltsalg av lydbøker og lydbøker i abonnementstjenester klar fra 1. januar 2015.