Forfatternatt inn i langfredag

Kjersti Annesdatter Skomsvold (bildet), Lars Ramslie, Hanne Ørstavik og Håvard Rem er blant forfatterne som skal urfremføre sine nye tekster i Gamle Aker kirke natten til langfredag.

Hvis du vil ha en helt spesiell påskeopplevelse og befinner deg i nærheten av hovedstaden, kan du ta turen til Gamle Aker kirke natt til langfredag. Tolv forfattere skal urfremføre nye tekster på kirkegården og i kirken fra kl. 23 skjærtorsdag og frem til kl. 01.00 natten til langfredag.

De tolv forfatterne du kan møte i påskenatten er Tina Aamodt, Håvard Rem, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Lars Ramslie, Aina Villanger, Erling Kittelsen, Gyrid Gunnes, Lars Ove Seljestad, Ingrid Z. Aanestad, Audun Mortensen, Hanne Ørstavik og Brynjulf Jung Tjønn.

 

BrynjulfJungTjonn

Til Gamle Aker kirke: Brynjulf Jung Tjønn (Foto: Fredrik Arff / Cappelen Damm)

 

Fra Markus til Munch

Forfatterne tar med seg inn i skriveprosessen, og urfremfører tekster med tematikk som kretser rundt tre pilarer: Gamle Aker kirkegård og kirke som «situasjon» på skjærtorsdag kveld og langfredag natt, Gamle Aker kirkegård og kirke som arena for historiske hendelser gjennom 900 år, og Markusevangeliet.

 

OErstavik-flere-bilder

Til Gamle Aker kirke: Hanne Ørstavik (Foto: Forlaget Oktober)

 

Gamle Aker kirke er Oslo eldste stående bygning, oppført ca 1100. Kirken og kirkegården rommer således mye historie, tegn og symboler: Legpredikanten og demokratibyggeren Hans Nielsen Hauge er begravet på kirkegården, Agnus Dei-tegnet er støpt inn i det eldste gravlokket på kirkegården, Midgardsormen er støpt inn i grunnmuren på kirken, Graven for de navnløse, Edvard Munchs maleri Golgata og hans barndomsmaleri av prekestolen i kirken, og korset i kirkens sydskip. Korset er det eldste på denne siden av vannskillet.

 

remNy

 Til Gamle Aker kirke: Håvard Rem (Foto: André Løyning / Schibsted Forlag)

 

Påske og pasjon

Gamle Aker-arrangementet inngår i Påske og pasjon; www.paskeogpasjon.no.  Her presenterer man gjennom 64 dager kulturproduksjoner innenfor scenekunst, musikk, litteratur, film, visuell kunst, arkitektur og messe/gudstjeneste, på byens kunstinstitusjoner og i kirker.

Du finner Gamle Aker kirke øverst i Akersbakken. Det er fri entré til arrangementet.

 

 

(Foto Skomsvold: Forlaget Oktober)