Forfatterforeningen myker opp

Fra nå av skal det bli lettere å bli medlem av Den norske Forfatterforening. Det synes lederen er veldig bra.

På Forfatterforeningens årsmøte i helgen ble det vedtatt å myke opp kravene til medlemskap. Fra nå av skal det være nok å ha skrevet ett verk av høy litterær verdi. Foreningens leder, Sigmund Løvåsen, er glad for det. 

 

– Hvorfor går foreningen inn for å myke opp inntakskravene, Sigmund Løvåsen?

– Styrets ønske med endringsforslaget var at foreningen skal representere flest mulig av det vi kan kalle profesjonelle og aktive forfattere, og at det er en fordel for foreningen og forfatterne at det er mulig å bli medlem så tidlig i forfatterskapet som mulig. Slik står vi sterkere både i det politiske arbeidet og i forhandlinger.

  

–  Hva vil det si i praksis?

– Dette er ingen stor endring, men en oppmyking. De som ønsker å bli medlem må fortsatt ha publisert flere verker, men etter endringen holder det at ett av disse blir vurdert til å inneha det Forfatterforeningens litterære råd ser som litterær verdi.

 

Sigmund Løvåsen årsmøte 2014beskåret2

Forfatterforeningens leder Sigmund Løvåsen taler på årsmøtet. (Foto: Tom Egeland)

 

– Er det en konkret sak som gjør at dette ble aktuelt nå?

– Endringsforslaget kom ikke som resultat av én enkelt sak. Dette har vært en diskusjon i mange år, en diskusjon vi som forening bør ha med jevne mellomrom.

 

– Foreningen får stadig kritikk fra utenforstående, både avviste forfattere og presse (som for eksempel ang. Frid Ingulstad og andre serieforfattere). Har det hatt noe å si for oppmykningen?

– Foreningens omdømme teller selvsagt inn, men disse sakene er ikke hovedårsaken til endringsforslaget. For styret handlet det om å styrke foreningen og organisere en større del av de som er i gang med et forfatterskap.

 

Årsmøtet 2014 3
Årsmøtet stemte for styrets forslag til oppmyking. Foto: Tom Egeland

 

– Foreningen har i dag ca 600 medlemmer. Hvor mange nye medlemmer vil dette bety – tror du?

– Oppmykingen som ble vedtatt på årsmøtet vil ikke føre til store endringer. Vi tror det først og fremst vil føre til at noen av tvilstilfellene som tidligere har fått avslag, nå får medlemskap i foreningen. Det er umulig å si hvor mange det er snakk om, men fører det til at vi får fem flere medlemmer i året, er mitt syn at vi som forening er styrket med fem medlemmer. Det er positivt.

 

– Er du personlig fornøyd med at dette ble vedtatt?

– Dette var en viktig, engasjert og god debatt på årsmøtet. Og det ble et viktig vedtak. Vi er avhengig av å representere en stor del av de aktive og profesjonelle forfatterne for å få gjennomslag for våre saker som både fagforening og kunstnerorganisasjon. Vi trenger de nye og engasjerte forfatterne i foreningen.