Forfatterforbundet formelt stiftet

– Vi blir møtt med skulderklapp og entusiasme fra nær sagt alle hold, sier Jan Ove Ekeberg. Nå er foreningsnavnet er på plass, det står penger på bankkontoen og «foreløpige medlemmer» strømmer til.

I midten av januar var en aller første informasjonsmøte, med valg av interimsstyre og åpning for innspill til formålsparagraf og opptakskriterier. En av initiativtagerne, Jan Ove Ekeberg, kan forsikre om at pågangsmotet slett ikke har stilnet siden da.

– Forfatterforbundet er møtt med skulderklapp og entusiasme fra nær sagt alle hold. Det forbauser oss ikke. Den grunnleggende ideen bak foreningen er jo organisasjonsretten. Den er selvfølgelig for de aller fleste i vår tid. Men heller ikke organisasjonsretten kommer av seg selv. Det må kjempes for den, som historien om Forfatterforbundet jo viser, sier Ekeberg.

150 000 fra LO

Ikke minst har man brukt tiden siden da godt med å få på plass nødvendige formaliteter:

– Den nye, åpne foreningen for skjønnlitterære forfattere er nå registrert i Brønnøysund, og dermed formelt stiftet, under navnet, «Forfatterforbundet». Dette skjedde på et møte interimstyret hadde i Fredrikstad i slutten av januar. Der ble det også vedtatt et sett vedtekter for foreningen, sier Helle Stensbak, en av de øvrige sentrale skikkelsene i «Forfatterforbundet». – Den formelle stiftelsen var svært viktig fordi vi nå har et organisasjonsnummer, bankkonto og er en rettslig ansvarlig organisasjon. Dette har blant annet satt i stand til å søke og motta støtte. LO har allerede bevilget 150 000 kr til opprettelsen av den nye fagforeningen. Støtten er gitt helt uten forpliktelser om vårt senere forhold til Landsorganisasjonen, noe vi er svært takknemlige for. Vi håper også på støtte fra annet hold, der vi har søknader inne.

På vei mot 250

Noe av LO-pengene skal brukes til å avvikle det første landsmøtet i Forfatterforbundet på Litteraturhuset i Oslo 7. april. Der skal den videre kursen stakes ut. Allerede nå er antallet såkalte «foreløpige medlemmer» på rask vei mot 250.

– Har det vært noen dialog med Forfatterforeningen – eller har dere planer om noen slikt?

– Vi har ennå ikke hatt noe møte med Den norske Forfatterforening, men det kommer.