Boklageret slipper Skifteretten

Etter to måneders intense forhandlinger, de to siste ukene på overtid, ble det i går kveld klart at kreditorene godtar en 75 prosent gjeldssanering av Boklageret.

– Styret i Boklageret AS takker alle kreditorer som har akseptert en gjeldsreduksjon, og vi ser frem til et godt samarbeid i fremtiden, heter det i e-posten styreleder Harald Enersen sendte alle Boklagerets kreditorer på tampen av gårsdagen.

Dermed har Boklageret overlevd nok en krise. Ved inngangen til 2017 var det klart at bokkjeden drev på randen av konkurs. Driftsunderskuddet i 2016 ble på ni millioner kroner, det dobbelte av året før, mens den bokførte egenkapitalen på dette tidspunktet beløp seg til negative fire millioner.

Betalingsstopp i oktober

I august i fjor ble kjeden tvunget til å legge ned utsalget på Karl Johans gate i Oslo. I oktober kom meldingen om at selskapet innførte full betalingsstopp hva gjaldt gammel gjeld. Alle nye forpliktelser ville etter dette bli gjort opp kontant.

I desember kom så forslaget til kreditorene om at all gjeld inntil 10.000 kroner ville bli dekket, deretter 25 prosent av overskytende. Etter planen skulle saneringen være klar til nyttår, men dette viste seg urealistisk.

Nå er imidlertid avtalene i boks. Alle kreditorene har akseptert, og Boklageret slipper kostbare og ressurskrevende besøk i Skifteretten. For kreditorene betyr avtalen med stor sannsynlighet at disse kommer langt bedre ut enn de ville gjort ved en kostbar konkurs, og hvor bostyrer ofte kvitter seg med det som var av verdier over natten.

Forlag var siste bøygen

Etter det BOK365 kjenner til gjaldt de siste rundene av gjeldsforhandlingene uenighet med enkelte forlag om hva det korrekte utestående beløp seg til. BOK365 vet ikke hvilke forlag som var involvert, men neppe noen av de største forlagshusene. Leveranser til Boklageret i henhold til bokavtalen, har vært sikret av bankgaranti til Forleggerforeningen. Disse leveransene vil altså bli dekket til fulle.

BOK365 har søkt Boklageret for en kommentar, herunder hvem som har bidratt med ny kapital for å få gjeldssaneringen i havn, men selskapet vil ikke gi kommentar før saneringen er sluttført. Tilgodehavende vil nå bli dekket «i løpet av noen dager» heter det i gårsdagens brev til kreditorene fra styreleder, Harald Enersen.

Boklagerets viktigste aksjonærer er identisk med hovedaksjonærene i tidligere DNB-eide Notabene-kjeden. Videre drift av Boklagerets butikker vil dermed trolig bli samordnet via Notabene-konsernet.