Forfatter Helge Rykkja er død

HAR GÅTT BORT: Helge Rykkja (1943-2020). Privat bilde brukt av Forfattersentrum.no i forbindelse med Rykkja-forelesninga i 2016.

Helge Rykkja er gått bort, 76 år gammel. Poeten var svært sentral i Profil-kretsen sammen med Jan Erik Vold, Dag Solstad og flere.

Han debuterte i 1966 med diktsamlingen Bok på Kommet Forlag, et lite undergrunnsforlag han etablerte i samarbeid med Jan Erik Vold. Begge skulle bli svært sentrale i Profil-generasjonen. Rykkja var i redaksjonen for tidsskriftet Profil mellom 1966 og 1969 og var redaktør en periode.

Her kan du se et 25 minutters program «Kort møte med Helge Rykkja» fra NRK-arkivet i 1975 der han leser dikt og blant annet snakker om overgangen fra bokmål til nynorsk.

Her er lenke til hans utgivelser på Helge Rykkjas offisielle forfatterside, som han oppdaterte med tekster, bilder og lesninger av andres poesi helt til 30. mai i år.

Der presenterer han seg slik:

«Ein presentasjon av meg må vere slik: Eg er fødd på Mysen i 1943, og, etter eit til tider omflakkande liv, slo eg meg ned med småbarnsfamilie i 1974 i Kragerø, der eg har budd sidan og jobba på Kragerø ungdomsskole som lærar, sjølv om sivilstatus har skifta undervegs. Eg er ikkje flink til mykje, sjølv om eg har prøvd meg på mykje og framleis prøver ulikt. Slik eg opplevde meg sjølv, var det å skrive dikt det aller første som eg fekk skikkeleg til. Eit dikt av meg blei likevel sitert som dikt-åtvaring på Stortinget i 1968. Dette førte til at heile opplaget på 3000 av Poesi på Pax Forlag blei seld ut, trur det var heile opplaget. Sjølv har eg prøvd på å kombinere dikt med jazz, dikt med franske visetoner, dikt med poptone, med fjernsyn, med film og med dans/ el magedans utan musikk men med ord. Og eg har prøvd å plassere ulike typer dikt i alle høgtidelege og kvardagslege samanhengar; dette er eit langt, og eg kallar det utopisk, prosjekt.»

Dikt i samling ble utgitt av Aschehoug i 2018.