Får Vidar Sandbecks kulturpris

KOMMER: Levi Henriksen (Foto: Rolf M. Aagaard)

Levi Henriksen får Vidar Sandbecks kulturpris. Det ble kunngjort i går. Juryen ser klare likhetstrekk mellom Vidar Sandbecks og Levi Henriksens kunst.

Levi Henriksen får prisen «for sitt fremragende forfatterskap, som sammen med hans virke som lyriker og musiker, viser et nært slektskap til Vidar Sandbecks kunstneriske virke.»

Henriksen har selv uttalt tidligere at han bærer sitt kinnskjegg, (eller skinnbarter, som han kaller dem) til ære for Vidar Sandbeck. Den folkekjære visesangeren og forfatteren fra Rena ville fylt 100 år i år, og Vidar Sandbecks kulturpris henger kanskje ekstra høyt i jubileumsåret.   

Selve prisoverrrekelsen vil finne sted 5. juni i Åmot kulturhus på Rena. Det skjer i forbindelse med Sandbeckdagene i jubileumsåret. Prisen består av et treskåret Sandbeck-relieff utført av Åmotkunstneren Ragnar Nysæther, et diplom designet av grafiker Elin M. Wood og 20.000 kroner.

Prisen ble offentliggjort under et bokbad på Hamar torsdag kveld. Tom-Erik Tangen i Sandbeckstiftelsen til høyre. Foto Erik Larsen

Klare likhetstrekk

Vidar Sandbeck. Foto: Digitalt Museum/Oslo Museum – Teaterhistorisk samling

Juryen for Vidar Sandbecks Kulturpris, Regnbågåbrua, ser klare likhetstrekk mellom Levi Henriksens og Vidar Sandbecks virke. «Levi Henriksen er på den ene siden er utøvende musiker og på den andre siden forfatter av både prosa, dikt og sangtekster. Juryen har spesielt lagt vekt på Henriksen som forfatter, og hans siste roman, Her hos de levende, som i hovedsak handler om hans far, Herman Henriksen. Her går han i enda sterkere grad enn tidligere i hans forfatterskap tilbake til egne røtter. Her ser vi også en klar parallell til Vidar Sandbecks roman Far fra 1984, som også er en bauta i Åsta-kunstnerens forfatterskap.»

Les også: Hopper bakken ned 

Lyrisk og musikalsk slektskap

Roses: Henriksens siste roman, Her hos de levende.

– Det er ikke vanskelig å se det lyriske og musikalske slektskapet mellom Levi Henriksen og Vidar Sandbeck, sier Tom-Erik Tangen, ansvarlig for Sandbeck-arbeidet ved Anno Glomdalsmuseet og sekretær for Sandbeckstiftelsens jury.

– De har begge et mangfoldig kunstnerisk uttrykk og er veldig bevisste sine røtter. Der Levi Henriksen skriver om Skogli, egentlig Granli, skriver Vidar Sandbeck om Myra, egentlig Skoglund. Det handler hos dem begge om tilhørighet, og det nære er blitt et grunnlag for det allmenngyldig, sier Tangen.

 

Sjølinnsikt og mot

– Levi Henriksen har egenskaper som er sammenfallende med Vidar Sandbecks verdiområder. Han har sjølinnsikt og mot, er en god observatør og arbeider målbevisst. Levi Henriksen er derfor en verdig mottaker av Vidar Sandbecks kulturpris, Regnbågåbrua, i jubileumsåret 2018, sier juryleder og styreleder i Sandbeckstiftelsen, Åse Grønlien Østmoe.

Les også: Ved Gråten sjø

«Regnbågåbrua»

Folkekjær: Vidar Sandbeck

REgnbågåbrua, som er det egentlige navnet på prisen, ble opprettet i 2008 for å markere at det da var 90 år siden Vidar Sandbeck ble født på Åsta i Østerdalen. Den utdeles for 11. gang i år, og juryen består av styreleder i Sandbeckstiftelsen, Åse Grønlien Østmoe, som er juryleder, Jo Petter Grindstad, John Nyutstumo og Lars Otto Sørhus.

Vidar Sandbecks kulturpris kan gis til en forfatter, visedikter, visesanger eller tekstforfatter som fortrinnsvis bruker norske tekster. Prisen kan også gis til en utøver av klassisk musikk og komponister i alle sjangre. Den kan gis til en forteller eller en skuespiller som har utøvd et faglig eller kunstnerisk virke som er sammenfallende med Vidar Sandbecks kunstneriske verdier. Prismottakeren skal ha egenskaper innenfor en eller flere av følgende verdiområder: Selvinnsikt, skaperglede, målbevisst arbeid, fortellerglede, mot, humor, observasjon og arbeidsglede.

Tidligere prismottakere

Det er altså ellevte gang prisen deles ut i år, og Levi Henriksen slutter seg til et godt selskap. De tidligere vinnerne er Prinsesse Märtha Louise, Lasse Johansen, Ove Røsbak, Frida Ånnevik, Tom Steinar Lund, Erik Lukashaugen, Joakim Røbergshagen, Eldar Vågan, Kari Bremnes og Øystein Sunde.