Får Tanums kvinnestipend

Foto: Mathias Danbolt/Kolon Forlag

Anne Helene Guddal er tildelt Tanums kvinnestipend 2017.


Anne Helene Guddal er tildelt Tanums kvinnestipend 2017. Prisen er på 50 000,- og tildeles en kvinnelig forfatter, tidlig i den litterære karrieren.

 

Juryen for prisen består av medlemmene i Den norske Forfatterforenings litterære råd. Rådets leder Eirik Ingebrigtsen skriver blant annet dette om Guddal i forbindelse med at hun får prisen:

 

«Anne Helene Guddal (f. 1982) debuterte med diktsamlinga Også det uforsonlige finnes (2014), ei bok med enkeltdikt så sterke at ho hamna på mange kritikarars favorittbøker av året. Dette er sterkt personlege dikt om einsemd, sjukdom og angst skrive med ei hard klo, ofte i eit like reflekterande som biletleg språk. Guddal opphever på mange måtar skiljet mellom den individuelle og den kollektive lidinga. Det poetiske eg-et har ein radius som rekk langt utover seg sjølv, og «einsemda», slik ho blir omskrive er alt anna enn privat. Ho viser til eit felles menneskeleg grunnvilkår, og kan vera politisk, f. eks. slik ho kjem til uttrykk i desse linjene:

 

Ensomheten hundser alltid, underordner alltid.

Ensomheten setter seg ikke i kroppen som vern eller

strategi, nei; ensomheten slår blikket ned og knytter

hendene i lommene, bøyer nakken og leter etter riktig

plass til føttene; den er ikke uvitende om sin banalitet.

Ensomhetens protest trekkes alltid tilbake.

Ensomhetens heftighet ber alltid om unnskyldning.

Ensomheten kjenner ingen rett til det offentlige rom:

Det lar seg ikke gjøre å tale ensomhetens sak.

Ensomheten er ingenting uten skam.

Ensomhetens viktigste innsikt er at du alltid trenger

andre mer enn de trenger deg.

(…)

 

I såvel poesien som i prosaen (ho ga ut romanen Bebo i 2015) kjem Guddals heilt spesielle gestaltningsevne til uttrykk, både gjennom erkjenninga og den poetiske optikken. I tillegg har Guddal skrive ei heil rekkje essays, blant anna publisert i Vagant, som utmerkar seg med eit analytisk og samfunnsengasjert blikk. Guddal arbeider på ein doktorgradsavhandling om holocaust i samtidslitteraturen og er også redaksjonsmedlem i Vagant.»

 

Tidligere mottakere av stipendet er blant andre Tone Hødnebø, Torunn Borge, Inghill Johansen, Gunnhild Øyehaug og Kristin Berget.

Tanums kvinnestipend ble opprettet i forbindelse med 100-årsjubileet til Den norske Forfattarforeningen i 1993.