Får Tanums kvinnestipend

Tanums kvinnestipend 2018 tildelt Aina Villanger.

Det er det litterære råd i Den norske Forfatterforening som utnevner mottakeren av stipendet, som kommer fra Tanum bokhandel og er på 50 000 kroner.

Tanums kvinnestipend ble opprettet i forbindelse med 100-årsjubileet til Den norske Forfatterforening i 1993, og tildeles en kvinnelig forfatter som er i begynnelsen av sin karriere.

Årets stipend gikk altså til Aina Villanger. Villanger er født i Skien i 1979. Hun debuterte på Oktober forlag i 2012 med langsang, en subjektiv og energisk skapelsesberetning i diktform, som fikk strålende mottakelse. Hennes andre utgivelse er Baugeids bok.

Villanger er blant annet utdannet ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og Universitetet i Oslo.

«Skaper litteratur av sine kunnskaper»

Her er utdrag fra Det litterære råds begrunnelse for stipendutdelingen:

«Aina Villanger, (født 1979), debuterte med diktboka langsang. et flytans habitat i 2012 og har med det gitt oss en skapelsesberetning med helt egne forklaringer på verdens og menneskets tilblivelse ….  Diktene har et originalt, eksplosivt og ekspansivt uttrykk, forfatteren har tenkt stort og nyskapende, noe som vitner om mot og kunstnerisk selvtillit. Det er derfor heller ingen overraskelse at Villanger også arbeider tverrkunstnerisk med ulike prosjekter … Baugeids bok er basert på den historiske personen Baugeid Dagsdatters liv … Villanger har skrevet en høyst original fortelling om Baugeid, satt sammen av korte tekster i ulike sjangre og stilarter … I de åpenbare fiksjonstekstene blandes vår samtids fortellemåter med en språkbruk som gir assosiasjoner til gamle sjangre som sagalitteratur, læredikt og religiøse bekjennelser. Slik greier forfatteren å fremstille en for vår tid fremmedartet tenkemåte … Det er altså ikke forfatterens bruk av historiske markører som gir oss denne nærheten til en annen tids bevissthet, men hennes evne til å skape litteratur av sine kunnskaper».

 

(Foto: Ingrid Eggen)