falkoner

i eldre tider person som dresserte og passet jaktfalker ved fyrstehoff. Av middelalderlatin falconarius, av lavlatin falco, falconem «falk», beslektet med norsk falk. (Bokmplsordboka, Rey).