Fagansvarlige på plass i Kulturrådet

Janicken von der Fehr er ansatt som fagansvarlig for litteratur, og Jonas Ekeberg er ny fagansvarlig for visuell kunst. (Foto: Kulturrådet)

Janicken von der Fehr er ansatt som fagansvarlig for litteratur, og Jonas Ekeberg er ny fagansvarlig for visuell kunst.

Kulturrådet har ansatt to nye fagansvarlige i sin administrasjon. Dette er en nyopprettet funksjon, og de fagansvarlige har blant annet ansvaret for videreutvikling av Norsk kulturfonds ordninger på de aktuelle fagområdene, og for dialogen med bredden av aktører i kunst- og kulturlivet. De skal også bidra til å styrke Kulturrådets rolle som fagetat, og til formidling og deling av kunnskap internt og eksternt.

Janicken von der Fehr er ansatt som fagansvarlig for litteratur, og Jonas Ekeberg er ansatt som fagansvarlig for visuell kunst. Begge to tiltrer i stillingene 1. september. Fra før er Yrjan Svarva ansatt som fagansvarlig for scenekunst og Preben von der Lippe som fagansvarlig for musikk.

«Bare å brette opp ermene»

Janicken von der Fehr har bakgrunn fra NORLA, der hun blant annet var programansvarlig for det litterære programmet i den norske gjestelandspaviljongen på Bokmessen i Frankfurt 2019 og prosjektansvarlig for Litteratur ut i verden-programmet i samarbeid med Innovasjon Norge.

Hun var redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Pax Forlag i ti år, og har også jobbet som markedssjef i samme forlag og som bokansvarlig i bokhandel. For tiden har hun en stilling som seniorrådgiver i Kulturrådets kulturøkonomiprosjekt.

Hun melder selv om den nye stillingen på sin Facebook-side, hvor hun skriver:

«Endelig kan denne gode nyheten deles! I dag er jeg stolt og glad, og gleder meg veldig til å ta fatt på denne særdeles viktige oppgaven til høsten. I svært godt lag i Kulturrådet. Her er det bare å brette opp ermene og gyve løs, for den gode litteraturen og det flotte, norske litterære feltet!»

Skal lede fagteam

Jonas Ekeberg har bred erfaring fra ulike stillinger på det visuelle kunstfeltet gjennom mange år og i flere ulike roller, blant annet som kunstnerisk og daglig leder for Fotografihuset, kurator for KORO, ansvarlig redaktør og daglig leder for stiftelsen Kunstkritikk, kurator og informasjonsleder i OCA, direktør for Preus museum, som grunnlegger av stiftelsen Oslo Kunsthall og som frilanskritiker, kurator og forfatter.

De fagansvarlige er ansatt i Kulturrådets nye avdeling for kunstnerisk produksjon og formidling, og skal lede hvert sitt fagteam. Både de fagansvarlige og teamene er fordelt på seksjonene for produksjon og formidling.