Enighet om forskudd

Forleggerforeningen og Forfatterforeningen er enige om forskudd for bøker påmeldt til innkjøpsordningen.

 

Forleggerforeningen har akseptert Forfatterforeningens forskuddskrav for bøker påmeldt innkjøpsordningen.

 

– Bakgrunnen for uenigheten var at Forleggerforeningen krevde at forlagene etter omleggingen av innkjøpsordningen skulle betale forskudd for færre eksemplar enn tidligere, skriver Den norske Forfatterforenings leder Sigmund Løvåsen på Forfatterforeningens hjemmesider i dag.

Videre skriver han: – For skjønnlitterære bøker som gis ut i 2015 skal forfatter motta forfattervederlaget fastsatt av Kulturrådet for de innkjøpte eksemplarene, i tillegg til forskudd for en tredjedel av resten av førsteopplaget utover de 703 papireksemplarene som kjøpes inn av Kulturrådet.
 

E-bok fortsatt uavklart

Det betyr at om en roman trykkes i et opplag på 1 900 eksemplarer, så skal Kulturrådet betale ut forfatterens øremerkede royalty på 70 000 kroner til forlaget som igjen skal utbetale disse 70.000 pluss forskudd for 1/3 av resten av opplaget til forfatteren. Dersom utsalgsprisen er kr 379,- vil forfatteren da motta i overkant av 95 000 kroner i forskudd fra forlaget.

Forskudd for e-bokutgivelse er fortsatt ikke avklart, men Forfatterforeningen regner med enighet om dette innen kort tid.

 

Løvåsen er glad for at man er kommet til enighet, og oppfordrer nå foreningens medlemmer til å signere normalkontraktene.