– En viktig dom

Jonas Forsang. Foto: Pilar

Aylar Lie tapte i saken mot Petter Northug og Strawberry Publishing.

– Denne avgjørelsen er langt viktigere enn det man kan ha fått inntrykk av gjennom media. Dette handler om retten til sin egen historie, i dette tilfellet retten til å imøtekomme private påstander om en selv som andre har brakt til offentligheten. Slik kommenterer Strawberry-forlegger Jonas Forsang (bildet) dagens dom i Oslo tingrett.

«På trygg grunn»

Aylar Lie saksøkt Petter Northug og Strawberry Publishing etter utgivelsen av Northug-biografien Min historie høsten 2018. Lie hadde fremmet et krav på 100 000 kr for krenkelse av privatlivets fred. I boken snakker Northug ut om forholdet han hadde til Aylar Lie, som ifølge Northug startet natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

Selv om Strawberry Publishing fjernet avsnitt i biografien etter krav fra Aylar Lie, mente forlaget likevel at de også hadde stått på juridisk trygg grunn også hvis de hadde valgt å beholde passasjen i nye opplag.

Vernet av ytringsfriheten

Dette var tingrettens vurdering i saken: «Retten finner ikke at en uttalelse i Northugs biografi «Min historie» rettsstridig krenket Aylar Lies rett til privatliv slik at hun har rett på erstatning fra Northug og Strawberry Publishing AS. Retten finner at opplysningene om aborten og at han ikke er faren i utgangspunkt er vernet av privatlivets fred, men det er ikke rettstridig av Northug å kommentere sin forståelse av forholdet etter at Lie offentlig har omtalt han i forbindelse med aborten. Det er i denne sammenheng en ytring som er vernet ytringsfriheten og retten til å skrive sitt liv.»

Tilkjennes ikke sakskostnader

Imidlertid finner retten at saken er av såpass prinsipiell karakter og at det ikke er rimelig å la Aylar Lie dekke Northug og Strawberry Publishings omkostninger i saken:

«Etter tvisteloven § 20-2 har parter som har vunnet saken krav på full erstatning for sine sakskostnader i saken fra motparten hvis det ikke foreligger tungtveiende gjør det rimelig å frita for slikt erstatningsansvar. Retten finner at det er tungtveiende grunner til å frita for slikt erstatningsansvar i denne saken. Saken omhandler avveiningen mellom privatlivets fred og ytringsfrihet. Den berører særlig en offentlig omtalt persons rett til «å skrive sitt liv». Retten legger således til grunn at saken har en prinsipiell karakter.
Retten peker videre på at opplysningene i boken gjaldt omtale av meget personlige forhold på en måte som var støtende når opplysningene ses i sammenheng. Forlaget har jo også de facto lagt til grunn at det ikke var publisistisk nødvendig å ha med omtalen. Den ble strøket i annet opplag. Sakskostnader tilkjennes ikke.»

 

(Foto: Pilar forlag)