Duket for litteraturhistorie

FRA POLITI TIL RØVER?: Jørn Lier Horst (foto: Anton Soggiu)

I dag skrives det norsk litteratur- og rettshistorie. For første gang går et forlag til sak mot en av sine tidligere mest suksessfulle forfattere. I det ene ringhjørnet: Gyldendal/Lydbokforlaget, i det andre: Jørn Lier Horst.

Det er i Oslo Tingrett partene barker i hop klokken ni i dag tidlig. Til det siste har mange ventet på et sent forlik, men noe slikt virker imidlertid ikke å materialisere seg. En av årsakene kan være at Horst har flere forfattere med seg i stallen, forfattere som også vil skrote tidligere inngåtte strømmekontrakter med Gyldendal, Aschehoug og Lydbokforlaget.

Dommen i Tingretten vil med dette bidra til å skape viktig presedens for flere rettighetstviseter som kan være under snarlig oppseiling. Uansett utfall, er det ventet at tapende part vil anke dommen videre til høyere rettsinstans.

Sakførere

Gyldendal og Lydbokforlagets sak føres av advokat John S. Gulbransen fra Advokatfirmaet SANDS. Som partshjelp og støtte har Gulbransen med seg Forleggerforeningen ved sin advokat, Mathias Lilleengen fra Advokatselskapet Bing Hodneland.

Jørn Lier Horst er representert ved advokat Jon Wessel-Aas fra Advokatfirmaet Lund & Co.

Konkret dreier saken seg om åtte omstridte lydbøker, hvor Jørn Lier Horst har tatt tilbake sine forfatterrettigheter og latt lydbøkene bli innspilt på ny av et annet forlag (Strawberry).

Celeber vitneliste

På vitnelisten finner vi flere av de ledende innen bokbransjen. Saksøkerne har innkalt generalsekretær Mette Møller i Forfatterforeningen og Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen, mens Gyldendals direktør Einar Ibenholt og Lydbokforlagets sjef Ann-Kristin Vasseljen vil stå for saksøkernes partsforklaring. Til å forklare seg som partshjelp møter styreleder i Forleggerforeningen, Eivind Austigard.

Fra saksøktes side vil Jørn Lier Horst selv avgi partsforklaring, mens Strawberry Publishing-sjef Alexander Even Henriksen vil gi vitneforklaring.

Bok365 følger rettsmøtet.