Disse blir praktikanter i vest

Evy Singstad og Åsne Bruvik Lie (Foto: Gaute Singstad)

Fem unge talenter er valgt fra en bunke som ifølge styreleder i Tekstalliansen var en bunke med sterke søknader.

I mai ble den nye foreningen Tekstallianse stiftet som en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet på Vestlandet.
For å styrke kompetansen til og fellesskapet for produsenter og prosjektledere i litteraturfeltet, igangsetter den nyetablerte foreningen Tekstallianse høsten 2019 et helt nytt praksisprogram. Det har fokus på administrative og produksjonsrelaterte oppgaver på praksisplasser i litteraturmiljøet i Bergen og på Vestlandet.
–Det ble utlyst praksisplasser ved Mangschou forlag, Vagant, Litteratursymposiet i Odda, Boksalongen og Bergen Art Book Fair, og vi mottok overraskende mange sterke søknader, sier styreleder Inga Moen Danielsen.
Praktikantprogrammet innebærer en forpliktelse til om lag 20 arbeidsdager i perioden august-desember 2019.
Disse fikk plass:
Mangschou forlag
Mentor: Åsne Bruvik Lie, redaktør
Praktikant: Eivind Sudman Larssen
Vagant
Mentor: Audun Lindholm, redaktør
Praktikant: Camilla Skogseth Clausen
Litteratursymposiet i Odda
Mentor: Ingvild Ystanes, festivalleiar
Praktikant: Christin Fossåen
Boksalongen
Mentor: Ane W. Wathne, butikksjef
Praktikant: Silje Knarvik
Bergen Art Book Fair
Mentor: Ann-Kristin Stølan, daglig leder
Praktikant: Johannes Grytnes