De unge slekter

Lyrisk: Kåre Holt på arbeidernes dag.

Vi gratulerer hverandre på Arbeidernes dag.

Kampdikt og korsang har vært viktige redskap i den norske arbeiderbevegelsens framgang. Kanskje ikke så overraskende var den gamle DNA-partisekretæren Haakon Lie sentral også i dette. I 1942 redigerte han en sangbok med viser og kampsanger som ble utgitt av Sjømannsforbundet. Denne var den mest brukte i Arbeiderpartiet helt fram til på 70-tallet.

kåre holt
Kåre Holt

To diktere er ofte sett på som Youngstorgets husdiktere, Arne Paasche Aasen (1901-78) og Kåre Holt (1916-97), begge ofte til melodier komponert av Jolly Kramer-Johansen (1902–1968). Paasche Aasens mest kjente er nok «Seiren følger våre faner», mens Kåre Holt framfor alt huskes for «De unge slekter» – som han skrev i 1957.

Selv hadde jeg gleden av å besøke Kåre Holt hjemme i dikterstuen. Han var «hel ved» og en både klok og tenksom representant for sosialdemokratiet. Romantriologien Det stolte nederlag, Storm ved morgenstjerne og Opprørere ved havet – omhandler framveksten av arbeiderbevegelsen i Norge og er hovedverket i forfatterskapet. Erindringsbøkene Sannferdig beretning om mitt liv som løgner, samt Veien videre – er også varmt å anbefale.

Her kan du høre den vakre «De unge slekter» – framført av Kirsten Bråten Berg.

Gratulerer med dagen!

 

DE UNGE SLEKTER

En gang i fjerne tider
trellet i andres jord
fedre som møtte sulten
uten et ord.

Nådeløs lå en vinter
over vårt nakne land.
Da så de våren komme
kvinne og mann.

Den gang da far min løftet
fanen i tro og tross
sådde han korn og frihet,
sådde for oss.

Over ham sprang en stjerne,
under ham sang en jord.
Slik ble en mann en såmann
for barn og mor.

Over deg sprang en stjerne,
dypt i deg sang et hav!
Dyr var din drøm om freden
som krigen gav.

Du er den unge skaper,
kornet ditt våpen, bror.
Så la din sang få klinge
vidt over jord.

Barn skal bli født og vokse
inn i en ufødt tid.
La dem da modig møte
den gode strid!

Landet ble ditt, og kornet
duver i sol og vind.
Nå skal de unge slekter
høste det inn

Jolly Kramer-Johansen (red), Arbeidersanger 1936-1961 (Oslo, 1962)
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv.