De store runder 80 prosent

Forlagsbransjen i Norge domineres av de fire store forlagshusene, som for første gang har mer enn 80 prosent markedsandel.

Bok & Samfunn/BOK365 har gått gjennom 2017-regnskapene til alle landets største forlag. Tross et bremsende bokmarked, klarer forlagene seg godt omsetningsmessig. Merk at vi her snakker om fjoråret, og ikke har med den mye omtalte nedgangsperioden så langt i år.

Forlagsbransjen i Norge domineres av Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad & Bjørke. For første gang måler vi mer enn 80 prosent markedsandel totalt for de fire store forlagshusene.

Cappelen Damm er alene betydelig større enn den samlede omsetningen til de neste 46 forlagene på listen – bak de fire store. Det samme gjelder Gyldendal. De to forlagskjempene nærmer seg totalt 50 prosent av den norske forlagsomsetningen.

Cappelen Damm tar markedsandeler

Cappelen Damm er suverent størst med en bokomsetning som nærmer seg milliarden. En fjerdedel av forlagsomsetningen i landet henfaller til Cappelen Damm alene. I 2017 økte forlagskjempen omsetningen med hele 57 millioner kroner, noe oppkjøpene av Fontini, Font og Arneberg bidrar sterkt til. Resultatmessig ble 2017 også et bra år, med et driftsresultat på 85 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på akseptable 9,1 prosent, nesten på samme nivå som året før.

Hovedkonkurrent Gyldendal Norsk Forlag kan ikke vise til samme omsetningsvekst som Cappelen Damm, men omsetningen økte likevel med fire millioner til 781 millioner kroner. Gyldendal har satset tungt digitalt, noe som antageligvis bidrar til at driftsresultatet er noe høyere (86,8 millioner) enn hos Cappelen Damm, betydelig lavere omsetning til tross.

Sterkest på norsk skjønnlitteratur

Innenfor norsk skjønnlitteratur var fjoråret en stor suksess for Aschehoug. Inkluderer vi datterselskapet Forlaget Oktober, ble nesten annenhver solgte norske roman utgitt innenfor konsernet. Suksessåret bidro til en kraftig økning av omsetningen med nesten fem prosent til 663 millioner kroner. Men på bunnlinja ble det likevel av det skrinnere slaget. Mye av dette må tilskrives problembarnet Spektrum Forlag, som med en omsetning på skarve 23 millioner genererte et driftsunderskudd på 14 millioner. Driftsresultatet for forlagsbiten i Aschehoug ble med dette ikke bedre enn 13,6 millioner, en betydelig lavere driftsmargin enn den vi finner hos Cappelen Damm og Gyldendal.

Bransjens «dark horse»

Vigmostad & Bjørke er bransjens «dark horse». I fjor bestemte forlagskonsernet seg for å tre ut av Forleggerforeningen, noe som kan ha svekket den tilsynelatende bransjefreden som lenge har hersket innen det norske forleggeriet. Vigmostad & Bjørke har lenge ekspandert via friske oppkjøp, men har de senere årene hatt fokus på konsolidering og organisering av virksomheten. Alle forlag er nå samlet i et selskap – Vigmostad & Bjørke AS – som i 2017 viste en omsetning på 522 millioner kroner, en økning på 30 millioner fra året før. Driftsresultatet falt noe, men endte likevel på relativt solide 28,3 millioner i pluss.

Størst av de uavhengige

Kagge fortsetter å levere, som den største av de uavhengige forlagene – uten vertikal eierintegrasjon med bokhandel. Anne Gaathaugs siste år som forlagssjef i 2017 gav rekordomsetning på 85,5 millioner. Inkludert datterforlaget JM Stenersen endte omsetningen på 106 millioner, og et solid driftsoverskudd på 16,2 millioner kroner. Kagge viser med 15 prosent dermed den klart beste driftsmarginen av de større forlagene.

 

ForlagOmsetning 2017Omsetning 2016
1Cappelen Damm938,0881,0
2Gyldendal Norsk Forlag780,6776,2
3H. Aschehoug & Co663,8636,8
4Vigmostad & Bjørke521,8491,9
5Kagge forlag105,8106,8
6Bibelselskapet / Verbum70,369,0
7Det norske Samlaget67,269,7
8Orage52,540,2
9Juritzen Forlagene45,352,3
10Forlaget Press25,729,4
11Solum Bokvennen25,624,8
12Pax Forlag24,423,0
13Bastion Forlag18,742,2
14Hermon Forlag18,619,3
15Norsk Bokforlag18,619,0
16Spartacus Forlag18,219,4
17Pantagruel Forlag17,415,5
18Dreyers Forlag15,916,7
19Vega Forlag14,520,0
20Frisk Forlag10,911,0

Omsetning i mill. kr.

Merk at Gyldendal- og Aschehoug-tallene inkluderer deres 50/50-andeler av Kunnskapsforlaget, Bestselgerforlaget og Lydbokforlaget. Aschehougs tall inkluderer også Universitetsforlaget, Oktober og Spektrum. Kagges tall er inklusive JM Stenersens Forlag. Juritzens-omsetningen inkluderer Kolofon. Solum Bokvennen er inklusive Transit, Vidarforlaget, Pandora og Bokvennen.

I 2017 var omsetningen for Universitetsforlaget på ca. 123 mill. kr, Lydbokforlaget 50, Oktober 49, Bestselgerforlaget 44, Kunnskapsforlaget 39, Spektrum ca. 24 mill. kr. – og Stenersen 20 millioner. Det ville sikret dem alle plass på Topp 20-listen ovenfor.

Full oversikt over bokbransjeøkonomien finner du i den ferskeste utgaven av Bok & samfunn.

 

Bildet: FREMDELES STØRST: Cappelen Damm.