Bransjestatistikken 2021

Forleggerforeningen har nå publisert Bransjestatistikken for fjoråret. Som vanlig er rapporten på over 80 sider, full av interessante tall fra og om det norske bokmarkedet. Det var i fjor nær 10 prosent vekst i totalmarkedet, med vekst i alle delmarkeder - både skolebok-, fagbok- og allmennmarkedet.

Skolebokmarkedet (bokgruppe 1 og digitale læremidler) øker med hele 38 prosent, fagbokmarkedet (bokgruppe 2 og digitale produkter) øker med 5 prosent, mens allmennmarkedet (bokgruppe 3-9 og digitale produkter) øker med 3,3 prosent i 2021.

Svakere digital vekst

Omsetningen av digitale formater har god vekst, særlig i skole- og fagbokmarkedet. Den digitale andelen av salget har likevel flatet noe ut. Dette skyldes ekstraordinært stor vekst i salg av skolebøker på papir, som trolig kommer av at skolene nå endelig tar igjen noe av etterslepet i innkjøp av læremidler.

Fra 2019 til 2020 økte digitale formaters andel av totalmarkedet fra 22 til 28 prosent. I 2021 flatet veksten ut, digital andel økte fra 28 til 29 prosent.

Det er stor forskjell på hvor mye papir og digital skolene kjøper inn. I grunnskolen solgte forlagene i 2021 41 prosent av læremiddelmarkedet som digitale formater, i videregående skole var digitalandelen så lav som 16 prosent. Dette henger sammen med at fylkeskommunene låser store deler av læremiddelbudsjettet i videregående skole til læremidler produsert i egen regi.

Last ned bransjestatistikken for 2021

Bok365 vil denne uka gjøre flere besøk i rapporten.