Bra start på bokåret

Bokomsetningen i februar viser lovende utvikling.

Forleggerforeningen har offentliggjort tall for bokomsetningen i februar. Tallene tidlig på året skal tolkes forsiktig, men kan likefullt gi en bra indikasjon for utviklingen. Når vi sammenligner med fjoråret, må vi likevel minne om at mange bokhandler i fjor måtte holde pandemistengt i perioden.

Forleggerforeningens månedsstatistikk viser en økning på 7,3 prosentpoeng for det samlede boksalget.

Læremidler med moderat framgang

Positivt er det at kommune-Norge virker ha fått fart på innkjøpene av fysiske skolebøker til grunnskolen. Oppgangen for denne bokgruppa er på hele 51 prosent, noe som gir en omsetning på hele 36 millioner kroner så langt i år.

Litt skuffende er det imidlertid at salget av lærebøker til høyere utdanning faller med 10 millioner kroner til 41 millioner. Årsaken til dette kan være at campusene i fjor var stengt for forelesninger og at behovet for selvstudier dermed økte.

Læremidler viser med dette likevel en økning, men ikke på mer enn 2 prosentpoeng.

Allmennbok: Sterk sakprosa

Salget av sakprosa viser bra utvikling. Dette gjelder både norsk og oversatt. Samlet øker omsetningen med 8,5 prosent. Samlet summerer forlagsinntektene seg til 60 millioner kroner.

Skjønnlitteraturen viser derimot en mindre nedgang. Norsk skjønnlitteratur har ikke kommet ut av startblokken og er segmentet som viser størst nedgang.  Oversatt skjønnlitteratur kompenserer imidlertid for nedgangen i salget av norsk. Det er nok å nevne navn som Valérie Perrin og Åsa Larsson. Forlagsinntektene fra skjønnlitteratur utgjør med dette 54 millioner kroner.

Pocketboka slår tilbake

På denne tid i fjor virket salget av pocketbøker være i fritt fall. Forklaringen på dette var kannibaliseringseffekten av de sterkt voksende strømmetjenestene for lydbøker. Pocketboksalget øker imidlertid så langt i år med hele 23 prosent. Forlagene får med dette 32 millioner kroner i inntekt fra pocketbøkene, 6 millioner mer enn på samme tid i fjor.

Kanskje er økningen et tegn på at veksten innen lydbokmarkedet i ferd med å avta? Dette får vi liten beskjed om – all den tid strømmetjenstene kun meldes kvartalsvis – og knappeste da (vi har eksempelvis fortsatt ikke fått strømmetallene for 4. kvartal 2021).

En mer nærliggende årsak til oppgangen for pocket er økte reiser og fly: Min gode venn, men med spesielle interesser, feiret nylig sin bryllupsdag på Kanariøyene. På et relativt fullt fly tok han en tur gennom flyet. Av de ferie-lesende var det ni av ti som leste pocket. Kun et fåtall satt med lesebrett.

Ebøker viser ellers en liten oppgang fra 8 til 8,4 millioner i forlagsinntekter. Lydbøker for allmennmarkedet viser på sin side en dobbling til 5,3 millioner kroner.

Kanskje blir vi flere som vil lytte til aktuelle titler på lydbok?

Alle tallene i månedsstatistikken kan du lese her.