Bookis gasser på

Gründere: Lasse Burok og Arne-Morten Willumsen (foto: Emma Sofia Olsson)

Nettbokhandelen er i sterk vekst og har også hentet betydelig med ny egenkapital.

Bookis flagger sterk vekst, men nettbokhandelens regnskap er det imidlertid ikke helt enkelt å bli klok av. Regnskapet for 2020 forelå sent fra Brønnøysund-registeret, men ligger nå ute. Vi har lest om stor vekst i selskapet, men regnskapstallene for 2020 viser et stabilt sideleie på rundt 8 millioner kroner i omsetning. Driftsunderskuddet akselererte imidlertid fra 4,8 millioner kroner, til 11,6 millioner i 2020.

– At dere ekspanderer til nye markeder og at driftsunderskuddet dermed øker – er lett å forstå, men hvorfor viser ikke regnskapet økte inntekter, gründer og daglig leder i Bookis, Arne-Morten Willumsen?

– Enkelt forklart skyldes den tilsynelatende svake omsetningen i 2020 måten vi regnskapsfører omsetning på. All omsetning av brukte bøker føres bare til verdien av gebyrene vi tar oss betalt mellom hvert salg av brukte bøker. Mens all omsetning av nye bøker føres til full verdi av hele handlekurven.

Bookis startet ut med å gasse på med salg av nye bøker i det norske markedet, og det samme gjør vi nå i Sverige. Det er slik oppbygningen av markedsplassen vår fungerer.

Brukte bøker gir reduserte omsetningstall

– Så hvis brukte bøker øker sin relative andel, kan den totale omsetningen synke?

– Det er korrekt. Etter hvert som volum bygger seg opp på nye bøker, så bygger også antall selgere seg opp på brukte bøker. På et tidspunkt skifter volumet over fra at kundene kjøper nye bøker, til at kundene våre prefererer å kjøpe brukte bøker. Dette fordi det er mer bærekraftig, billigere, og at de finner titler de aldri trodde de ville finne hos oss.

Som følge av skiftet i preferanser vil det se ut som vår bokførte omsetning faller mens vi egentlig vokser. Dette altså fordi omsetning av brukte bøker kun bokføres til verdien av gebyrene, mens nye bøker bokføres til full handlekurvverdi.

Sterk økende GMV

– Av denne årsak snakker vi svært sjeldent om den «bokførte omsetningen» til Bookis. Vi snakker om «GMV» – Gross Merchandise Volume. Det er summen av hele handlekurven på brukte bøker, samt summen av hele handlekurven på nye bøker. Det blir mye mer riktig for en markedsplass å måles etter. Dette på grunn av utfordringen med bokføringen, og som jeg nettopp forklarte deg.

– Og dermed lettere å måle dere i forhold til omsetningen i en vanlig bokhandel?

– Nettopp, hvis man skal sammenligne oss med resten av bokhandler-Norge – som alle bokfører omsetning til full verdi av varene. Om man skal sammenligne epler med epler, når vi snakker Bookis-omsetning, må vi snakke om GMV. Her har vi hatt en fantastisk utvikling de to seneste årene. Sist år økte GVM med rundt regnet, 200 prosentpoeng.

Sterk vekst i GMV

Har passert 200 000 brukere

Bookis passerte i sommer 200 000 brukere, over 160 000 i Norge og mer enn 40 000 i Sverige. Nå venter ytterligere europeisk ekspansjon. I sommer hentet eierselskapet (Enviv AS) derfor inn ytterligere 60 millioner kroner i ny egenkapital. Bookis ble ved emisjonstidspunktet verdsatt til 150 millioner kroner.

– Hvem er de nye eierne?

– Også denne kapitalrunden ble ledet an av Schibsted. Det er snart to år siden Schibsted Growth gjorde sin første investering hos oss. Videre fikk vi med oss Lugard Road Capital, et stort, globalt investeringsfond med base i New York.  En annen å nevne fra aksjonærlista er Alexander Hars. Han er en suksessrik svensk seriegründer og investor i et flertall oppstartsselskaper.

Schibsted Growth er nå største aksjonær med nesten 30 prosent av aksjene. Lugard Road har litt over 10 prosent, mens S. Ugelstad Invest har litt over 9. Aleksander Hars har 4,3 prosent. Andre investorer sitter på 25 prosent, mens vi gründere sitter på resterende 22 prosent, avslutter en travel Bookis-direktør Arne-Morten Willumsen.