Boksalget opp 10 prosent

Boksalget er opp nesten 10 prosent så langt i år – takket være fortsatt barnebokboom og «normalt» pocketsalg.

Den norske litteraturen vinner terreng i forhold til den oversatte, og voksenbøkene taper terreng til barnebøkene. Det er den tabloide oppsummeringen så langt i bokåret.

To tredeler av året er unnagjort, og allmennbokomsetningen er opp 9,6 prosent i forhold til samme periode i fjor, ifølge Forleggerforeningens månedsstatistikk. Denne måler som vanlig omsetningen ut fra distributørene til bokhandel, og ikke salg over disk. Likevel er statistikken en god temperaturmåler over tid.

Det er særlig tre forhold som preger allmennboktallene så langt i år: Størst betydning i rene kroner har pocketbøkenes «comeback». Nedpakkingen av Interpress’ bokvirksomhet og tilhørende returer preget billigbok-kategorien i fjor. Ved utgangen av august i fjor lå billigbokomsetningen på 142 mill. kr. Så langt i år klokker den inn på 180 mill. kr – identisk med 2014-nivå.

 

Barnebøker i pluss

Det er også bemerkelsesverdig at de norske bokkategoriene gjør det vesentlig bedre enn oversatt-bøkene så langt i år, når vi betrakter bevegelser i forhold til fjoråret. Det tredje forholdet som er verdt å merke seg i forhold til fjoråret: Tre av fire barnebokkategorier er i pluss. Tre av fire voksenbokkategorier er i minus.

Hva så med e-bøkene? I fortsatt vekst, men mer i kategorien «jevnt og trutt» enn spektakulært. E-bokomsetningen til allmennmarkedet viser vekst på 25,9 prosent, til 17,8 mill. kr – sett opp mot en total papiromsetning på 202 mill. for sakprosa og 246 mill. kr for skjønnlitteraturen.

 

Best utvikling så langt i år:

Norsk sakprosa for barn +45,6 prosent

Billigbøker (pocketbøker) +26,5 prosent

Norsk skjønnlitteratur for barn +18,7 prosent

Norsk skjønnlitteratur for voksne +5,7 prosent

 

Trender mest negativt så langt i år:

Oversatt sakprosa for voksne -14,4 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for voksne -3,6 prosent

Norsk sakprosa for voksne -3,3 prosent

 

(Kilde: Sammenstilt ut fra Den norske Forleggerforenings månedsstatistikk. Denne bygger på omsetningstall fra Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Vigmostad & Bjørke distribusjon, Lydbokforlaget, Cappelen Damm, Bokbasen og Mediaconnect.)

 

Illustrasjon: Lisa Aisato (ill.) og Haddy N’jies Snart sover du (Cappelen Damm) har vært en av årets store barneboksuksesser så langt. Ill. fra boken.