Bokhandler-kroner til unge forfattere

Kjersti Rorgemoen, Eline Lund Fjæren og Casper André Lugg (bildet) ble i dag tildelt Bokhandelens forfatterstipend under Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Bokhandelen løfter unge forfatterskap: 320.000 stipendkroner delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer.

De sikkert kjærkomne stipendkronene ble tildelt Kjersti Rorgemoen, Eline Lund Fjæren og Casper André Lugg under Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Kjersti Rorgemoen

FÅR BOKHANDLERSTIPEND: Kjersti Rorgemoen

– Bokhandlerstipendene er ment som bidrag på veien til flere og sterke utgivelser. Vi trenger stadig påfyll og utvikling av nye stemmer, slike som Kjersti, Eline og Casper, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

Fjaeren-Eline-Lund

FÅR BOKHANDLERSTIPEND: Eline Lund Fjæren

Til ettertanke

Kjersti Rorgemoen fikk Bokhandelens forfatterstipend på 200.000 kroner for romanen Håpet og festen (2015). Om Håpet og festen skriver juryen «Situasjonskomikk og samanblanding av tilfeldigheiter og utklekte detaljar av beste sort. Og til ettertanke.»

Eline Lund Fjæren og Casper André Lugg fikk begge stipend på 60.000 kroner for sine forfatterskap. Om Lund Fjæren skriver juryen at hun viser oss perspektiv, metoder og språk på veien. Juryen omtaler Luggs dikt som avlogga, usporbare dikt som er enkle å lese, men som krever mye av oss.

Bokhandlerforeningens forfatterstipend skal gå til forfattere i etableringsfasen. Juryen består av Forfatterforeningens litterære råd.